Pogled u stranu

U prilogu možete pogledati film snimljen 2006. godine kojim smo želeli da Vam približimo osobe sa smetnjama u razvoju i život kakvim ga oni vide.

Pogled u stranu