Škola životnih veština


Program „Škola životnih veština“ ima za ciljda pruži osobama sa smetnjama u razvoju potrebnu podršku za samostalni život, shodno njihovim potrebama, željama i mogućnostima.

Program je predstavljen kao priprema za samostalan život u najmanje restriktivnom okruženju kroz aktivno učestvovanje u konkretnim životnim situacijama. On podrazumeva pripremu roditelja i osoblja iz institucije za adekvatnu podršku ovim osobama. Važno je da se pre samostalnog života osobe sa smetnjama u razvoju sretnu sa situacijama u kojima mogu da se nađu i tako stvore praktičnu šemu za realizaciju aktivnosti. 

Ciljna grupa programa su osobe sa smetnjama razvoju (iz bioloških, hraniteljskih porodica i institucija), roditelji, staratelji, hranitelji, osoblje u institucijama itd. 

Problemi koji su postojali i koji su nam poslužili kao polazna osnova za kreiranje ovog programa su:

Sadržaj programa “Škola životnih veština”:

Program “Škola životnih veština” nastao je 2007. iz dotadašnje objedinjene  prakse rada “Dečjeg srca” na ostalim programima (“Škola života”, “Jednodnevne aktivnosti”, Dnevni boravak...), ali i značajnih iskustava stručnjaka iz institucija “Gvozden Jovančićević” Veliki Popovac, “Srce u Jabuci” Jabuka i “Dr Nikola Šumenković” Stamnica.