Škola života


Program “Škola života” ima za cilj da na nenametljiv, zanimljiv i prihvatljiv način osobi sa smetnjama u mentalnom razvoju približi programske sadržaje koji će joj pomoći da učestvuje u aktivnostima pripreme za samostalan život. Osobe sa smetnjama u razvoju se po prvi put, odvajaju od svojih roditelja ili izlaze iz institucija, brinući se samostalno o ličnoj higijeni tela i prostora u kome borave, pomažući u pripremi obroka i učeći pravila života u grupi. 


Ciljna grupa programa su osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju iz bioloških, hraniteljskih porodica, institucija,  deca i osobe iz socijalno nestimulativnog okruženja. 

Sadržaj programa “Škola života”:

 

Kako izgleda  jedan dan u “Školi života”:

Do sada je održano 75. “Škola života” na različitim lokacijama u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Ovim programom je obuhvaćeno 620 dece iz cele Srbije.