Škola životnih veština


Program „Škola životnih veština“ ima za ciljda pruži osobama sa smetnjama u razvoju potrebnu podršku za samostalni život, shodno njihovim potrebama, željama i mogućnostima.

Program je predstavljen kao priprema za samostalan život u najmanje restriktivnom okruženju kroz aktivno učestvovanje u konkretnim životnim situacijama. On podrazumeva pripremu roditelja i osoblja iz institucije za adekvatnu podršku ovim osobama. Važno je da se pre samostalnog života osobe sa smetnjama u razvoju sretnu sa situacijama u kojima mogu da se nađu i tako stvore praktičnu šemu za realizaciju aktivnosti. 

Ciljna grupa programa su osobe sa smetnjama razvoju (iz bioloških, hraniteljskih porodica i institucija), roditelji, staratelji, hranitelji, osoblje u institucijama itd. 

Opširnije...

Program socijalne inkluzije

Program socijalne inkluzije

(učešće u zabavno, društveno kulturnim aktivnostima)


Program socijalne inkluzije ima za cilj pripremu i pomoć prilikom uključivanja osoba sa smetnjama u razvoju iz kućnih ili institucionalnih azila u društvene i kulturne aktivnosti zajednice u kojoj žive. Kroz stručni rad, zabavno, društveno kulturne aktivnosti osobe sa smetnjama u razvoju se kroz igru susreću sa drugačijim načinom života, stručnjake posmatraju mnogo prisnije i otvorenije kao drugare, a ne kao formalne autoritete. Kroz aktivnosti se, na pozitivan način, sredina u kojoj žive upoznaje sa njima, a mi praktično sagledavamo njihove mogućnosti i potrebe, što će nam biti ključno u daljem radu. 

Opširnije...

Edukacija volontera

Razvijanje volonterskog servisa


Volonterizam razvijamo od svog postojanja, već jedanaest godina. Kroz organizaciju je do danas edukovano (teorijski i praktično) preko 500 volontera, različitog znanja i obrazovanja, ali svi sa istom željom da pomognu deci i osobama sa smetnjama u razvoju. Volonteri kod nas ostaju najmanje 6 meseci, a većina rad organizacije prati godinama. Konkursi za volontere se raspisuju svakih 6 meseci.

Teorijska obuka obuhvata: 

  •  Prezentaciju rada organizacije i funkcionisanje  NVO
  •  Stvaranje tima i timskog funkcionisanja
  •  Usvajanje opšteg znanja o osobama sa smetnjama u razvoju
  •  Komunikacija sa osobama sa smetnjama u razvoju
  •  Metode rada sa decom sa smetnjama u razvoju

Opširnije...

Edukacija roditelja

Osnaživanje i podrška roditeljima


Tokom svih godina postojanja, “Dečje srce” je polagalo veliki značaj na saradnju sa roditeljima. Osnaživanje i pružanje podrške roditeljima ima za cilj formiranje od njih partnera u procesu osamostaljivanja njihove dece.

Do sada smo organizovali različite programe za osnaživanje ove ciljne grupe. Osim pružanja redovnih saveta, radili smo na ojačavanju udruženja roditelja kroz organizovanje edukacija. 

Jedan od programa te vrste je i “Klub roditelja” nastao u saradnji sa Srpskom omladinom iz Švedske i komisijom za demokratiju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Radili smo i na osnaživanju roditelja i stvaranju kritične mase koja kao takva može da omogući promene u sistemu zbrinjavanja i tretmana osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju. U okviru projekta održani su seminari na kojima je učestvovalo 200 roditelja iz 18 gradova Srbije.

Opširnije...

Saradnja sa lokalnim sektorom


Cilj
programa je pokretanje intezivne partnerske saradnje sa lokalnim sektorom (firmama) na polju razvijanja svesti da svi treba da pomažemo i podržavamo članove društva koji imaju problem i ne mogu ga samostalno rešiti.

Možemo se pohvaliti velikim brojem partnera, koji su od samog osnivanja organizacije uz nas, i bez čije podrške bi naš rad bio ograničen. Takođe postoji veliki broj novih firmi koje nam se priključuju prepoznajući značaj ideje i u ovim vremenima ekonomske krize neophodnost svoje podrške.

Opširnije...

Saradnja sa medijima


Stranica u izradi.

Unapređenje i struktuisanje usluga podrške OSI za samostalan život u nerazvijenim opštinama

Projekat realizuje H.O. „Dečje srce“ u partnerstvu sa udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama  „Biser“ opštine Srbobran. Projekat traje šest meseci (od 22. aprila do 22. septembra 2014.) a sprovodi se na teritoriji Kule, Srbobrana i Malog Iđoša.
Opšti cilj projekta je prevencija institucionalizacije osetljivih grupa kroz  struktuisanje servisa socijalnih usluga i ostvarivanje uslova za njihovo licenciranje u nedovoljno razvijenim opštinama Srbije.

Opširnije...

Dragi naši

Drаgi nаši sаrаdnici,


Zаdovoljstvo nаm je dа vаs obаvestimo dа je nаkon 12. meseci nаpornog rаdа projekаt „Nаš grаd je nаš dom“ koji je predstаvljаo pilotirаnje projektа socijаlne inkluzije osobа sа smetnjаmа u rаzvoju ne bi li se stvorili bolji uslovi zа sve grаđаne korišćenjem postojećih resursа u zаjednici, uspešno zаvršen. Projekаt je  finаnsirаn od strаne  Delegаcije Evropske unije u Srbiji, а reаlizuje hibаf Internаtionаl AB, uz podršku Ministаrstvа rаdа, zаpošljаvаnjа, borаčkih i socijаlnih pitаnjа i Ministаrstvа zdrаvljа Republike Srbije, u okviru progrаmа unаpređenjа položаjа korisnikа rezidencijаlnih ustаnovа zа osobe sа intelektuаlnim i mentаlnim poteškoćаmа kroz stvаrаnje uslovа zа njihovo uključivаnje u društvo i lokаlnu zаjednicu „Otvoreni zаgrljаj“.
Udruženim snаgаmа, tokom proteklog periodа uspeli smo dа:
-    Steknemo 15 novih komšijа koji su se iz rezidencijаlnih institucijа širom Srbije vrаtili u svoj dom
-    Rаzvijeni su vаninstitucionаlni oblici zаštite nа teritoriji opštine Aleksinаc
•    Urgentno hrаniteljstvo
•    Specijаlizovаno hrаniteljstvo
•    Stаnovаnje uz podršku
•    Pomoć u kući
•    Predаh zаštitа
-    Mаpirаno je 87 odrаslih osobа sа mentаlinm i intelektuаlnim invаliditetim u 9 institucijа rezidencijаlnig tipа
-    Ojаčаnа je lokаlnа zаjednicа kroz  održаne seminаre, edukаcije i fokus grupe i stvoreni su bolji uslovi zа socijаlnu inkluziju osobа sа intelektuаlnim i mentаlnim invаliditetom
Tаkođe, želimo dа podelimo sа vаmа  i to dа je zаvršni izveštаj projektа „Nаš grаd  je nаš  dom“ predаt predstаvnicimа „Otvorenog zаgrljаjа“ i dа je projekаt nаstаvio sаmostаlno dа živi kroz reаlizаciju novooformljenih i struktuisаnih socijаlnih uslugа nа teritoriji opštine Aleksinаc.

Film - Naš grad je naš dom

Dragi naši,
U okviru Projekta “Naš grad je naš dom“ koji je finansiran od strane Evropske unije u okviru projekta „Otvoreni zagrljaj“, okom kamere zabeleženi su neki od bitnijih projektnih aktivnosti. Uživajte!

 

 

Konferencija

Dragi naši,
Konferencija „Model socijalne brige lokalne zajednice o sugrađanima sagledan kroz socijalnu inkluziju najmarginalizovanijih grupa osoba sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom“ održana je 27. maja u Aleksincu u sali Centra za kulturu.

Opširnije...

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs