Projekti

Obuka Ličnih pratioca "Korak po Korak"

Društvo za cerebralnu i dečju paralizu iz Ivanjice je u periodu od 19. do 21. februara održalo edukaciju pod nazivom „Korak po korak“. Obuka za je koncipirana tako da budućim ličnim pratiocima detaljno objasni svrhu usluge LPD kao uslugu socijalne zaštite koja se pruža u skladu sa najboljim interesom deteta. Takođe, sama obuka pruža ličnim pratiocima informacije o ključnim akterima, ulogama i odgovornostima prilikom realizacije usluge, karakteristikama dece sa smetnjama u razvoju, upotrebi asistivnih tehnologija. Lični pratioci su kroz obuku dodatno stvorili sliku o potrebama i  načinu realizacije usluge. Edukaciju je nakon testa znanja i veština uspešno završilo 40 osoba, angažovanih ličnih pratilaca.

Lični pratilac - Podrška u odrastanju deteta

Poštovani,
Sa početkom nove kalendarske godine otpočeo je novi program „Lični pratilac – Podrška u odrastanju deteta“ čime je omogućeno nesmetano i kontinuirano pružanje usluge za sve korisnike. Program koji  će trajati do marta 2016. godine finansiran je od strane Grada Beograda - Serketarijata za socijalnu zaštitu i realizuje se na teritoriji svih opština Grada Beograda. Sva deca koja su do sada koristila uslugu, tokom ovog perioda nesmetano će nastaviti sa korišćenjem usluge na individualnom nivou kao što je to i do sada bio slučaj.

Podržavam dete lično! Umeš li ti nešto slično?!

Podržavam dete lično! umeš li ti nešto slično? naziv je publikacije koja je nastala u okviru projekta „Individualna podrška detetu za nesmetan obrazovanje – Lični pratilac deteta“. Priručnik je kreiran u skladu sa inovativnim teorijskim polazištima socijalne zaštite koja kao vrhunske vrednosti ističe usmerenost na korisnika i inkluziju u društvenu zajednicu. Impelemntacija ovog projekta je samo prvi ali značajan korak, koji doprinosi stvaranju društva jednakih mogućnosti za sve svoje građane. Socijalna inkluzija je dug i složen proces koji ne podrazumeva samo socijalno pomeranje marginalozovanih društvenih grupa u aktivan život lokalnih zajednica, već i suočavanje sa našim stavovima, najdubljim strahovima o onome što želimo da bude dalje od nas, o onome što ne razumemo jer se nismo ni trudili da razumemo, jer smo se plašili da razumemo. U tom pogledu, Stručnjaci Humanitarne organizecije „Dečje srce“ su dobijeno iskustvo tokom realizacije projekta saželi u primer dobre prakse i pretočili u ovaj priručnik koji može poslužiti unapređenju usluge koja je relativno mlada i nerazvijena na našim prostorima, kao i u prevazilaženju barijera koje su čvrsto ukorenjene u našem društvu.

Obuka lica za pružanje usluge LPD

Dragi naši,
U periodu 25. do 27. septembra održanе su dve trodnevne edukacije Ličnih pratilaca dece od strane naših dugogodišnjih prijatelja i saradnika iz Centra za cerebralnu i dečiju paralizu iz Ivanjice, a koji za sada jedini imaju licencirani program za obuku. Lični pratioci koji su prisustvovali edukacijama imali su priliku da steknu nova znanja i veštine ali i da zajedno sa edukatorima podele svoja dosadašnja iskustva, razmotre neke nepredviđene situacije sa kojima su se do sada susretali na terenu. Na održanim edukacijama lični pratioci bili su u prilici ne samo da podele svoja iskustva sa svim prisutnim, već i da čuju  tuđa i da zajedničkim snagama pronalaze idelana rešenja za iste. Na obostrano zadovoljstvo, edukacije interaktivnog tipa, održane su i sprovedene u najboljoj mogućoj atmosferi, a svi prisutni su uspešno položili završni test, čime su još jednom potvrdili svoju kompetenciju za angažovanje i dalji rad.

Konkurs je još uvek otvoren!

Požurite  i pronađite svoj posao!
Konkurs je još uvek otvoren!
(edukujmo se, steknimo iskustvo, družimo se, suočimo se sa stereotipima, budimo humani)

Lični pratilac deteta
Humanitarna Organizacija „Dečje srce“  je pre 14 godina  ozvaničila i struktuisalia rad koji se ogleda u želji za širenjem znanja i drugih resursa posvećenih pomoći osobama sa smetnjama u razvoju. Među najmarginalizovanijim grupama dece najugroženiju grupu čine deca sa smetnjama u razvoju. Saznanje da će celi život neko morati da zastupa njihova prava opredelilo je naš rad i naš put kojim i danas hodamo.
U okviru projekta „Lični pratilac deteta – Podrška u odrastanju deteta“ koji je finansiran od strane Gradske uprave Grada Beograda - Sekretarijata za socijalnu zaštitu, 250 dece sa teritorije Grada Beograda dobilo je uslugu Lični pratilac deteta. Shodno tome, potrebno je 250 ljudi koji će omogućiti deci da realizuju svoje pravo na nesmetano obrazovanje. Preduslov za pružanje usluge Ličnog pratioca deteta je:
- završen srednji stepen obrazovanja
 -trodnevna obuka koja je obezbeđena ovim projektom
Pružanje usluge podrazumeva vođenje i dovođenje dece od kuće do škole, kao i boravak sa detetom u školi ili vrtiću radi pružanja pomoći u svakodnevnim aktivnostima.
 Svako dete je individua, te je i ovo posao koji je kreiran na individualnom nivou.  
Ukoliko želite da budete deo našeg tima i budete podrška deci kojoj je ona najpotrebnija dođite do:
Humanitarne organizacije „Dečje srce“
4.9.2015.  godine u periodu od 9 do 17h!
Cara Nikolaja II 61a, 11000 Beograd
Očekujemo vas!

Požurite i pronađite svoj posao! Konkurs je još uvek otvoren!

Požurite  i pronađite svoj posao!
Konkurs je još uvek otvoren!
(edukujmo se, steknimo iskustvo, družimo se, suočimo se sa stereotipima, budimo humani)

Lični pratilac deteta
Humanitarna Organizacija „Dečje srce“  je pre 14 godina  ozvaničila i struktuisalia rad koji se ogleda u želji za širenjem znanja i drugih resursa posvećenih pomoći osobama sa smetnjama u razvoju. Među najmarginalizovanijim grupama dece najugroženiju grupu čine deca sa smetnjama u razvoju. Saznanje da će celi život neko morati da zastupa njihova prava opredelilo je naš rad i naš put kojim i danas hodamo.
U okviru projekta „Lični pratilac deteta – Podrška u odrastanju deteta“ koji je finansiran od strane Gradske uprave Grada Beograda - Sekretarijata za socijalnu zaštitu, 250 dece sa teritorije Grada Beograda dobilo je uslugu Lični pratilac deteta. Shodno tome, potrebno je 250 ljudi koji će omogućiti deci da realizuju svoje pravo na nesmetano obrazovanje. Preduslov za pružanje usluge Ličnog pratioca deteta je:
- završen srednji stepen obrazovanja
 -trodnevna obuka koja je obezbeđena ovim projektom
Pružanje usluge podrazumeva vođenje i dovođenje dece od kuće do škole, kao i boravak sa detetom u školi ili vrtiću radi pružanja pomoći u svakodnevnim aktivnostima.
 Svako dete je individua, te je i ovo posao koji je kreiran na individualnom nivou.  
Ukoliko želite da budete deo našeg tima i budete podrška deci kojoj je ona najpotrebnija dođite do:
Humanitarne organizacije „Dečje srce“
31.8.2015.  godine u periodu od 9 do 17h!
Venizelosova 31 , 11000 Beograd (bivša ulica Đure Đakovića, Dorćol)
Očekujemo vas!

Obavešnje o nastavku realizacije usluge

Dragi naši,

Kao što već znamo projekat  Lični pratilac – Podrška u odrastanju deteta“ koji je finansiran od strane Gradske uprave Grada Beograda - Sekretarijata za socijalnu zaštitu  nastavlja se i tokom predstojeće školske godine. Nakon potpisivanja ugovora 28. jula 2015. godine između Nataše Stanisavljević, sekretarke za socijalnu zaštitu, i Gorana Rojevića, predsednika humanitarne organizacije „Dečje srce“ krenuli smo sa realizacijom same usluge.
Tokom prethodnog perioda uspeli smo da izvršimo odabir budućih ličnih pratioca, da kontaktiramo roditelje, kao i da upoznamo roditelj i buduće lične pratioce njihove dece.
Takođe, u narednom periodu planirano je i da se održi obuka za pružanje usluge lični pratilac deteta,  po programu koji je akreditovan kod Republičkog zavoda socijalnu zaštitu. Na taj nači svi budući Lični pratioci ovladaće novim veštinama neophodnim za pružanje ove usluge i rad sa decom. Nakon završene obuke, svi pratioci proći će i sanitarne i medincinske preglede. 

Pronađi svoj posao

 

Pronađi svoj posao
(edukujmo se, steknimo iskustvo, družimo se, suočimo se sa stereotipima, budimo humani)

Lični pratilac deteta


Humanitarna Organizacija „Dečje srce“  je pre 14 godina  ozvaničila i struktuisalia rad koji se ogleda u želji za širenjem znanja i drugih resursa posvećenih pomoći osobama sa smetnjama u razvoju. Među najmarginalizovanijim grupama dece najugroženiju grupu čine deca sa smetnjama u razvoju. Saznanje da će celi život neko morati da zastupa njihova prava opredelilo je naš rad i naš put kojim i danas hodamo.

Opširnije...

Obaveštenje

Poštovаni roditelji i sаrаdnici,

Grаdskа uprаvа grаdа Beogrаdа i Sekretаrijаt zа socijаlnu zаštitu rаspisаli su konkurs zа orgаnizаcije poput nаše koje će omogućiti dа se uslugа Lični prаtilаc detetа i u nаrednom periodu nаstаvi, profesionаlizuje i proširi.  Zа decu kojа pohаđаju predšolske ustаnove uslugа će biti obezbeđenа i tokom letа, dok zа ostаlu decu školskog uzrаstа uslugа počinje sа početkom nove školske godine, odnosno od septembrа. Roditelji koji su  trenutno obuhvаćeni uslugom ne morаju dodаtno prikupljаti dokumentаciju već će im postojećа biti dovoljnа zа nаstаvаk korišćenjа usluge. Kаo što su Vаs stručnjаci nаše ogrаnizаcije kontаktirаli i dаvаli smernice i informаcije, tаko će i u budućnosti stručnjаci nаše ili neke druge orgаnizаcije, kojа bude vodilа uslugu, nаstаviti istim principom.

Ruka mojoj tvojoj znači da postaneš čovek jači

Projekat Individualna podrška detetu  za nesmetano obrazovanje, koji realizuje naša organizacija Dečje srce, podržan je  od strane gradske uprave Grada Beograda – Sekretarijat za socijalnu zaštitu. Projekat ima za cilj kreiranje, struktuisanje i institucionalizacija usluge „Lični pratilac deteta“, i biće realizovan na teritorijama svih opština grada Beograda od 1.12.2014. do 31.07.2015.


Nakon perioda uhodavanja i međusobnog upoznavanja jako smo srećni jer možemo da vas obavestimo da se usluga Licni pratilac deteta realizuje na zavidnom nivou. Vrtići i škole su sada bogatiji za još jednog člana i bar još dva iskrena osmeha. Zajedničkim koracima stiču se nova znanja i veštine, ovladava se do sada nepremostivim preprekama. Topla reč i stisak ruke tope nestavrne granice i ruše barijere ka ostvarivanju našeg cilja, ka ostvarivanju prava  na nesmetano obrazovanje. Konstanta saradnja sa vaspitno/obrazovnim ustanovam i ličnim pratiocima, proširila se i na druženje u igraonicama, ali i zajedničkim posetama nekih od gradova Srbije. Igraonica Beogradčić već dva put je bila domaćin našim mališanima, a grad Sombor  otvorio je svoja vrata sa željemo razmene znanja i iskustva i ciljem realizacije usluge na sopstvenoj teritoriji. Uključivanjem šire društvene zajednice jačamo i nadograđujemo temlj na kome čvrsto stojimo, stvarajući tako otvoreno i srećnije društvo.


Takođe, želimo da Vas obavestimo da je grad Beograd, u cilju unapređenja kvaliteta života  dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, ponovo raspisao konkurs tako da će se uluga „Indivudualna podrška detetu za nesmetano obrazovanje“ nastaviti i tokom leta za mališane u vrtićima.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs