Projekti

Jačanje kapaciteta pružalaca nestruktuisanih socijalnih usluga

U okviru projekta “Naš grad je naš dom”- pilotiranje projekta socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u razvoju da bi se stvorili bolji uslovi za sve građane kroz bolji, sistematičniji i organizovaniji pristup korišćenjem postojećih resursa u zajednici 06. i 07.09.2014. godine održan je seminar „Jačanje kapaciteta pružalaca nestruktuisanih socijalnih usluga“.
Cilj ove edukacije je bio razvijanje dodatnih znanja i potrebnih veština mladih ljudi različitih obrazovnih profila za rad i razvijanje novih socijalnih usluga na lokalu.

Opširnije...

Jačanje kapaciteta zaposlenih u institucijama za rezidencijalni smeštaj osoba sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom

Seminar pod nazivom „Jačanje kapaciteta zaposlenih u institucijama za rezidencijalni smeštaj osoba sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom“ održan je u okviru projekta „Naš grad je naš dom“. Seminar je održan 30. i 31. avgusta 2014. godine u Vranju. Seminaru su prisustvovala po dva predstavnika iz devet institucija za rezidencijaln smešataj osoba sa intelektualnim i psihičkim poteškoćama. Cilj seminara je bio pružanje podrške u procesu transformacije rezidencijalnih institucija i njihovu deinstitucionalizaciju.

Opširnije...

"Volonteri kao podrška osobama sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom"

Seminar „Volonteri kao podrška osobama sa intelektualnim i mentalnim teškoćama“ održan je u okviru projekta „Naš grad je naš dom“. Trajao je dva dana, a realizovan je 20. i 21.9.2014. u sali Doma „Hristina Markišić“ u Aleksincu. Seminaru su prisustvovali volonteri iz Aleksinca, Niša, Prokuplja i Aleksinačkih Rudnika, različitih obrazovnih struka (studenti pedagogije, psihologije, visoke škole za vaspitače strukovnih studija, strukovni fizioterapeuti, pravnici, socijalni radnici), ukupno petnaestoro učesnika.

Opširnije...

Seminar "Jačanje kapaciteta pružalaca struktuisanih socijalnih usluga"

U okviru projekta „Naš grad je naš dom“, koji je finansiran od strane Evropske komisije u okviru projekta Otvoreni zagrljaj, održan je prvi seminar pod nazivom „Jačanje kapaciteta pružalaca struktuisanih socijalnih usluga“. Seminar je održan u sali Doma „Hristina Markišić“ u Aleksincu, okupljena ciljna grupa bili su predstavnici struktuisanih socijalnih usluga (Gerontološki centar “Jelenac“, Mala domska zajednica, Predah zaštita, Dnevni boravak, Društvo za pomoć MNRO). Seminar je trajao dva dana 3. i 4.9.2014., a prisustvovalo je ukupno 16 učesnika i tri stručnjaka (voditelja).

Opširnije...

Seminar "Jačanje kapaciteta pružaoca medicinskih usluga"

U okviru projekta „Naš grad je naš dom“- Pilotiranje modela socijalne inkluzije za osobe sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u cilju stvaranja boljih uslova života za sve građane kroz bolji, sistematičniji i organizovaniji pristup korišćenjem postojećih resursa u zajednici, u Aleksincu je 6. i 7. septembra 2014. održan seminar „Jačanje kapaciteta pružalaca medicinskih usluga“. Seminaru su prisustvovali pružaoci medicinskih usluga, različitih profila zaposleni u medicinskim uslugama u zajednici (dom zdravlja, bolnica, hitna medicinska služba, stomatološka služba) kao i medicinsko osoblje zaposleno u socijalnim uslugama (Dom za odrasla lica Kulina, Dom za duševno obolela lica Tešica). Cilj održanog seminara bio je podizanje nivoa komunikacije između medicinskih radnika i osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama.

Opširnije...

Sastanak "Brinemo zajedno"

U okviru projekta „Naš grad je naš dom“ 29.08.2014. godine održan je sastanak „BRINEMO ZAJEDNO“. Okupljeno je 90 roditelja, hranitelja i budućih hranitelja, kao i srodnika čiji su članovi porodice smešteni u institucijama za smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju širom Srbije. Cilj ovog sastanka je bio informisanje o postojećim socijalnim uslugama na opštini, kao i o uslugama koje se planiraju pokrenuti do juna 2015. godine. Svrha sastanka je razmena informacija o potrebama porodica koje brinu o osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju i psihički obolelim osobama, što čini osnovu za određivanje vrste usluge koja će se razvijati.

Opširnije...

Fokus grupa "Razvoj lokalne strategije socijalne inkluzije osoba sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom"

U okviru projekta „Naš grad je naš dom“, održana je druga po redu fokus grupa. Tema ove fokus grupe bila je „Razvoj lokalne strategije socijalne inkluzije osoba sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom“. Fokus grupa je održana 2.9.2014. u sali Doma „Hristina Markišić“ u Aleksincu. Ukupno je bilo petnaestoro učesnika (predstavnici opštine, Centra za socijalni rad, roditelja i pružalaca socijalnih usluga).

Opširnije...

Fokus grupa "Mreža za pružanje integrisanih usluga"

Po projektu „Naš grad je naš dom“ 1.9.2014. održana je fokus grupa u prostorijama MDZ Aleksinac. Cilj fokus grupe bio je uspostavljanje mreže koja obezbeđuje organizovano i kontinuirano prikupljanje podataka i istraživanje potreba i položaja korisnika i njihovih porodica.
Fokus grupi prisustvovalo je 14 predstavnika različitih socijalnih usluga i lokalne samouprave. Prisutni su uzeli aktivno učešće tokom razmene informacija, stavova, ideja po pitanju uspostavljanje Mreže za pružanje integrisanih usluga. Nosioci projekta (predstavnici Opštine Aleksinac) su predstavili projekat, aktivnosti i očekivane rezultate.

Opširnije...

"Naš grad je naš dom"

Projekat “Naš grad je naš dom”- pilotiranje projekta socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u razvoju da bi se stvorili bolji uslovi za sve građane kroz bolji, sistematičniji i organizovaniji pristup korišćenjem postojećih resursa u zajednici. Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji, a realizuje hibaf International AB, uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u okviru Programa unapređenja položaja korisnika rezidencijalnih ustanova za osobe sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama kroz stvaranje uslova za njihovo uključivanje u društvo i lokalnu zajednicu „Otvoreni zagrljaj“.

Opširnije...

Konferencija za novinare

U okviru projektа „Put od institucije do sаmostаlnog životа“ održаne je konferencijа zа medije. Projekаt se reаlizuje sа ciljem jаčаnjа kаpаcitetа ključnih аkterа trаnsformаcije institucije, deinstitucionаlizаcie i socijаlne inkluzije osobа sа intelektuаlnim smetnjаmа u lokаlnu zаjednicu, а finаnsirаn je od strаne Evropske unije u okviru projektа Otvoreni zаgrljаj.

Opširnije...

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs