Projekti

Radionica „Naš grad aktivan dom“

Radionica „Naš grad aktivan dom“

U skladu sa planiranim aktivnostima na realizaciji projekta „Naš grad je naš dom“, 12. decembra 2014. godine održana je radionica „Naš grad aktivan dom“. Ova radionica je održana u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje. Učesnici su bili zaposleni i petnaest osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Od posebnog značaja za realizaciju radionice imalo je aktivno učešće zaposlene osobe, senzibilisane učešćem u prethodno održanoj zajedničkoj radionici za predstavnike javnih službi „Otvoreni za naše sugrađane“.

Opširnije...

Radionica „Naš grad siguran dom“

Radionica „Naš grad siguran dom“

U okviru projekta „Naš grad je naš dom“, u skladu sa planiranim aktivnostima, 11. decembrara 2014. godine održana je radinica „Naš grad siguran dom“. Pomenuta radionica je održana u službi Saobraćajne policije. Učesnici su bili saobraćajni policijaci, kao i osobe sa težim i teškim smetnjama u intelektualnom funkcionisanju i sa mentalnim teškoćama, njih 15, uzrasta od 18 do 21 godine starosti.
Radionica je organizovana kao zajednička aktivnost zaposlenih i osoba koje su došle u posetu, na specifičan način, kao aktivnost na terenu, u gradu, gde saobraćajni policajci i obavljaju svoje poslove. Nakon međusobnog upoznavanja u prostorijama koje saobraćajna policija koristi za svoj rad, pri čemu je došlo do izražaja obostrano interesovanje, jedan od policajaca je posetiocima objasnio koje poslove obavlja saobraćajna policija i od kakvog je to značaja za građane i za njih lično. Posetiocima je objašnjena specifičnost uniforme sabraćajnih policajaca, oznake koje imaju i razlike u odnosu na druge policajce. Upoznati su sa opremom koju koriste u radu. Imali su priliku da vide vozila koja se koriste u radu, uključena su rotaciona svetla i objašnjeno zašta se koriste. Nakon toga saobraćajni policajci i njihovi posetioci su pošli u šetnju gradom, prilikom koje su se podsetili kako se treba kretati ulicom, kako radi semafor i koji značaj ima u saobraćaju, kako se pravilno prelazi ulica. Kroz aktivnosti kako se treba ponašati u saobraćaju u cilju sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih, radionica je realizovana u neposrednoj komunikaciji i sa interesovanjem od strane osoba sa teškoćama.
N.A. (15): „Oduvek sam maštao da budem policajac i uključim rotaciona svetla i danas sam to i bio! Ali, naučio sam i šta policajcima znače zeleni prsluci!“
B.M. (39): „Drago mi je da sam baš ja bio u prilici da sa osobama sa smetnjama u razvoju prošetam gradom i ukažem im na neke najvažnije stvari koje se tiču kretanja i ponašanja u saobraćaju. Mislim i da je njima bilo zanimljivo, posebno zato jer su mogli da koriste neke od naših obaveznih rekvizita.“
Postavljeni cilj radionice, jedne od sedam u okviru projektnih aktivnosti, da se svakoj osobi, u skladu sa njenim individualnim potrebama, pruži odgovarajuća podrška u svim aspektima života u zajednici, time i kao učesnicima u saobraćaju, u potpunosti je ostvaren. Može se reći da je realizacijom radionice, kroz neposrednu interakciju zaposlenih u službi saobraćajne policije i osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama došlo do povećane senzibilisanosti za probleme sa kojima se susreću ove osobe usled teškoća koje imaju, ali i sa mogućnostima za pružanje potrebne pomoći i podrške.

 

Radionica „Naš grad miran dom“

Radionica „Naš grad miran dom“

Radionica „Naš grad miran dom“, kao planirana aktivnost u okviru realizacije projekta „Naš grad je naš dom“ održana je 25. novembra 2014. godine. Ova radionica je održana u prostorijama Policijske stanice u Aleksincu. U radionici je učestvovalo 15 osoba sa teškim i težim intelektualnim i mentalnim teškoćama i 15 zaposlenih u Policijskoj stanici: policajaca, inspektora kriminalističke policije, zaposlenih u službama izdavanja ličnih dokumenata. Radionicu su vodili policajci koji su edukovani u okviru prethodno održane edukativne radionice „Otvoreni za naše sugrađane“ za predstavnike javnih službi na području opštine Aleksinac.

Opširnije...

Radionica „Naš grad zdrav dom“

Radionica „Naš grad zdrav dom“

U okviru projektnih aktivnosti vezanih za senzibilisanje lokalne zajednice realizovana je interaktivna radionica koja promoviše socijalnu inkluziju u Domu zdravlja. Radionica „Naš grad zdrav dom“ je održana 18. novembra 2014. godine. Učestvovalo je petnaest osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, starosti od 18 do 21 godine, kao i zaposleni u Domu zdravlja.

Opširnije...

Radionica „Naš grad otvoren dom“

Radionica „Naš grad otvoren dom“

U okviru projekta „Naš grad je naš dom“, oktobra 2014. godine održana je radionica „Naš grad otvoren dom“. Ova radionica održana u prostorijama JNIRTVP – preduzeća radiodifuzne delatnosti u okviru koga funkcionišu lokalna ALT televizija i radio. Učesnici radionice su bili zaposleni u lokalnoj medijskoj kući, novinari, kamermani, tehničko osoblje, njih 11 i petnaest osoba sa teškim i težim intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Opširnije...

Radionica "Naš grad siguran dom"

U skladu sa planiranim aktivnostima na realizaciji projekta „Naš grad je naš dom“, 23. oktobra 2014. godine održana je radionica „Naš grad siguran dom“. Ova radionica je održana u prostorijama Vatrogasno spasilačkog odeljenja u Aleksincu. Učesnici radionice su bili sedmoro vatrogasaca spasioca i petnaest osoba sa teškim i težim intelektualnim i mentalnim teškoćama.
Cilj radionice je bio s'jedne strane da se zaposleni u Vatrogasnom spasilačkom odeljenju upoznaju, provedu vreme sa osobama sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, da se razbiju predrasude i senzibilišu za adekvatniji odnos prema njima. Sa druge strane i da se osobe sa teškoćama upoznaju sa time gde se vatrogasna služba nalazi, načinom rada, načinom traženja pomoći u slučaju potrebe za ovom službom.
Nakon međusobnog upoznavanja jedan od vatrogasaca je na jednostavan i konkretan način, jasno i razumljivo objasnio grupi ko su vatrogasci, šta rade, koliko je važan posao koji obavljaju, broj na koji možemo da ih pozovemo... Poseban utisak na posetioce ostavila je odeća vatrogasaca, fluorescentni natpisi na odeći. Sa velikim interesovanjem i radošću su oblačili jakne vatrogasaca i ostalu zaštitnu opremu, fotografisali se. Radionica je nastavljena tako što su vatrogasci odveli svoje goste da im pokažu vozila koja koriste u svom radu kao i opremu za gašenje požara. Osim što su u neposredno pred sobom posmatrali specifično vozilo, mogli da su da uđu u isto i fotografišu se, što su sa ushićenjem prihvatili.
Tokom radionice zaposleni su u više navrata izrazili zadovoljstvo zbog ukazane mogućnosti da ugoste osobe sa smetnjama u razvoju i približe im čime se oni bave. Opšti utisak radnika Vatrogasnog spasilačkog društva je da nisu imali dovoljno informacija i znanja o načinu funkcionisanja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, o tome kako se uspostavlja komunikacija sa njima, koje su njihove mogućnosti i da je postojala zabluda da ove osobe ne mogu da funkcionišu u svakodnevnim situacijama uz potreban nivo pomoći i podrške.

Radionica "Naš grad čist dom"

U okviru projekta „Naš grad je naš dom“ 20. oktobra 2014. godine održana je radinica „Naš grad čist dom“. Pomenuta radionica je održana u Javnom komunalnom preduzeću „Komunalne usluge“ Aleksinac. Učesnici radionice su bili zaposleni u Javnom komunalnom preduzeću na održavanju čistoće grada, zaposleni na šalterima naplate troškova komunalnih usluga za građane i osobe sa smetnjama u mentalnom i intelektualnom razvoju. Cilj radionice je senzibilisanje zaposlenih u Javnom komunalnom preduzeću za adekvatniji odnos prema osobama sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, kroz upoznavanje i provođenje vremena sa njima, upoznavanje sa mogućnostima za uspostavljanje kontakta, načina uspostavljanja kontakta, mogućnostima za komunikaciju, pružanjem potrebne pomoći i podrške.


Posebno interesovanje je izazvalo specifično vozilo za čišćenje ulica, koje im je prezentovano. Vozilo je izazvalo veliko interesovanje zbog rotirajućih četki za čišćenje. Naši drugari sa smetnjama su se smejali, vozili, uključivali četke. Svako je hteo da se fotografiše i sačuvate momente kao uspomenu na lepo druženje. Nakon vremena provedenog sa zaposlenima u neposrednom radu na održavanju čistoće grada, radionica je nastavljena u prostoru gde se vrši naplata komunalnih usluga. Na šalterima naplate, referent naplate je objasnio kako izgleda njegovo radno mesto. Posebno je interesantno to što su građani koji su došli da plate komunalne usluge u vreme radionice, postali neposredni učesnici radionice, pozdravili se sa njima, čekali zajedno u redu za naplatu. Spontano se uključivši pokazivali su osobama sa smetnjama u razvoju kako da daju račun referentu, novac, prime kusur. Nakon radionice prisutni građani su izrazili zadovoljstvo što su bili u prilici da im pruže potrebnu pomoć.
 Ovakav, drugačiji od dosadašnjeg, način odnosa šire društvene zajednice prema osobama sa intelektualnim i mentalnim teškoćama predstavlja model socijalne inkluzije koji otklanja prepreke i omogućuje socijalnu pristupačnost.

Centar za socijalni rad kao partner hraniteljskim porodicama

U okviru projekta „Naš grad je naš dom“ održan je seminar pod nazivom „Centar za socijalni rad kao partner hraniteljskim porodicama“ . Pomenuti seminar je održan 29. i 30. 09. 2014.godine u Centru za socijalni rad u Aleksincu. Seminaru su prisustvovali stručni radnici Centra za socijalni rad opštine Aleksinac, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, pravnici i sociolog, njih 15.

Opširnije...

Radionica „Otvoreni za naše sugrađane“

U okviru projekta „Naš grad je naš dom“, u skladu sa planiranim aktivnostima, 16. septembra 2014. godine održana je radinica „Otvoreni za naše sugrađane“. Pomenuta radionica je održana u Ustanovi za decu i mlade „Hristina Markišić“ u Aleksincu. Učesnici radionice su bili predstavnici javnih službi opštine Aleksinca, njih 21, iz uslužnog centra i odseka za opštu upravu Opštine Aleksinac, Nacionalne službe za zapošljavanje, Biblioteke, Centra za kulturu, Kancelarije za mlade, farmaceuti iz privatnih apoteka, Elektoprivrede, Pošte, kriminalistički inspektor, policija, Vartogasno spasilačko odeljenje, Javno komunalno preduzeće, vodovod, Komunalne usluge i služba javne higijene.

Opširnije...

Jačanje kapaciteta hranitelja za brigu o osobama sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom

Seminar pod nazivom „Jačanje kapaciteta hranitelja za brigu o osobama sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom“, održan je za dve grupe hranitelja. Seminar za prvu grupu hranitelja održan je 13. i 14. septembra, a drugi 4. i 5. oktobra 2014. godine u prostorijama OTIS-a (Opštinska organizacija za turizam i sport) u Aleksincu. Edukacijom je obuhvaćeno ukupno 30 hranitelja sa opštine Aleksinac. Cilj edukacije je ojačavanje hranitelja za adekvatno socijalno uključivanje osoba sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom nakon napuštanja institucije.

Opširnije...

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs