Održana završna konferencija projekta Život van institucije

Pravo na život u zajednici je osnovno pravo svakog čoveka. Život u najmanje restriktivnom okruženju koje je nalik porodičnom donosi čoveku osećaj pripadnosti i topline, emocionalnu sigurnost, društvenost, povećanje osećaja lične vrednosti, korišćenje raznovrsnih sadržaja koje nam nudi zajednica. Ovo ima direktan uticaj na poboljšanje kvaliteta života osobe.

Projekat Život van institucije kroz implementaciju svojih aktivnosti za svoj cilj ima poboljšanje kvaliteta života osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama kroz izmeštanje iz rezidencijalnih ustanova socijalne zaštite u hraniteljske porodice. Na završnoj konferenciji projekta koja je održana 04. marta 2019. u svečanoj sali opštine Vračar javnosti su predstavljeni postignuti rezultati projekta, kao i izazovi sa kojima smo se suočavali. Prisutnima su se obratili Julka Pešić - projektni menadžer, Bratislava Stojković – predsednica udruženja Imam pravo, Sandra Perić – direktorka Komore za socijalnu zaštitu, Goran Rojević – direktor H.O. Dečje srce, Mirko Jankelić – direktor Dečjeg sela, Jasmina Nikolić – direktorka Centra za socijalni rad Aleksinac i Goran Petković – rukovodilac Radne jedinice za smeštaj odraslih lica sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama – Tešica. Predstavnici projekta i stručnjaci su govorili o značaju i benefitima koje život van institucije ima za korisnike, kao i sa izazovima sa kojima su se suočavali tokom implementacije projektnih aktivnosti. Deinstitucionalizacija je pitanje transformacije sistema i društva, ali je to promena koja kreće od svake individue zasebno. To je transformacija duha i stavova koje imamo u odnosu na osobe sa smetnjama u razvoju za koje svako od nas ima odgovornost.

Na putu ostvarenja projektnih ciljeva nametale su se brojne prepreke i izazovi, što govori u prilog tome da je proces deinstitucionalizacije u našoj zemlji tek u začetku. Predstavnici projekta su prikazali stanje u našoj zemlji kada je u pitanju usluga porodičnog smeštaja za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju – broj obrađenih hraniteljskih porodica, broj korisnika koji su izmešteni, komparativni prikaz stanja izmeštenih korisnika u Beogradu i u unutrašnjosti. Predstavnici ustanova za smeštaj su predstavili svoja iskustva u procesu deinstitucionalizacije, a posebno je istaknut značaj umrežavanja državnog i nevladinog sektora u pokretanju pozitivnih promena. Važnost partnerstva svih ključnih aktera u zajednici učiniće transformaciju društva mogućom, otvoriće osobama koje žive u ustanovama čitav jedan svet mogućnosti. Kada se otvore vrata i kada se pogleda sa druge strane zatvorenih zidova ugledaće svet onakav kakav jeste – beskonačna bujica iskustva i doživljaja, kao i mogućnosti da budemo šta god želimo. To je ideal kome je težio projekat Život van institucije, a koji treba da živi i nakon njegovog završetka.

 

Hranitelji, ljudi velikog srca

Nakon 18 meseci zajedničkog truda i rada, otvorenih srca i sigurni u ono što radimo želimo da podelimo sa vama da smo na korak od ostvaranje našeg cilja, na korak od konačnog izmeštanja osoba iz rezidenecijalnih institucija. Period adaptacije mladih osoba i budućih hranitelja može se opisati samo rečima koje označavaju prijateljstvo, toplinu, poverenje, porodicu. Praznici i praznična atmosfera su kod naših drugara iz institucija doprineli osećaju pripadnosti i vere da će konačno dobiti svoj dom. Međusobno prilagođavanje na novu sredinu i porodičnoliko okruženje protiče u pozitivnoj atmosferi, punoj razumevanja i nestrpljenu do konačnog izmeštanja i pružanja usluge porodičnog smeštaja. 

Još jednom da se podsetimo da je projektom Život van institucije planirano izmeštanje 5 osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama iz rezidencijalnih institucija širom Srbije, a koji su rodom sa teritorije grada Beograda i njihov povratak u rodni grad. Život van institucije projekat je koji Humanitarna organizacija „Dečje srce“ realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem „Imam pravo“ iz Aleksinca kao nosiocem projekta, u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU.

Veliki i mali – podrška Međunarodnom danu deteta

Međunarodni dan deteta ustanovljen još 1954. godine i slavi se 20. novembra širom sveta sa ciljem promovisanja međusobne interakcije i razumevanja među decom, kao i dobrobiti dece u svetu. U duhu te ideje i podrške deci širom sveta, pre svega onoj koja se nalaze u ustanovama smeštaja, a u okviru projekta Život van institucije, organizovano je još jedno druženje sa sada već odraslim korisnicima ustanova i potencijalnim hraniteljima.

Tom prilikom smo organizovali radionicu u kojoj su učesnici na raznobojnim papirima crtali ili pravili simbole koji bi ih na najbolji način predstavili. Radionica ima za cilj bliže upoznavanje korisnika i hranitelja sa međusobnim interesovanjima, željama, težnjama i stvarima koje ih čine srećnim. Na kraju je svako od učesnika predstavio svoje simbole i time podelio sa drugima delić sebe. Crteže su okačili oko slike planete Zemlje, kao simbol njihovog jedinstva.
Drugi deo druženja je obeležio odlazak u Pozorištance „Puž“ gde je obeležen Međunarodni dan deteta. Uvodnu reč je dao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević koji je svima poželeo srećan dan i divno druženje. Nakon toga je usledila dečja predstava o kralju i sebičnom princu, koja je poslala snažnu poruku o značaju deljenja i zajedništva. Svima omiljeni i uvek aktuelni Branko Milićević – Kockica je ulepšao dan našim drugarima čije smo pesme veselo pevušili.
Podsetimo se još jednom da je Život van institucije naziv projekta koji Humanitarna organizacija „Dečje srce“ realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem „Imam pravo“ iz Aleksinca kao nosiocem projekta, u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom novou. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU.

Još jedno druženje u Sremčici

U okviru projekta Život van institucije sa budućim hraniteljima organizovana je još jedna poseta Ustanovi za decu i mlade – Sremčica, s obzirom na to da projekat ima za svoj krajnji cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa mentalnim/intelektualnim smetnjama putem njihovog izmeštanja iz institucija u svoje biološke ili hraniteljske porodice. Kako je kontinuitet u pogledu održavanja odnosa i komunikacije sa potencijalnim hraniteljima jako važan, ovom prilikom je organizovana radionica – pričaonica gde su korisnici i potencijalni hranitelji delili svoje želje o tome gde vide sebe u budućnosti. Sa kim bi voleli da žive, šta bi voleli da rade, šta bi radili u okviru domaćinstva, koje bi kućne ljubimce voleli da čuvaju, samo su deo slike u kojoj korisnici zamišljaju sebe, a koje su podelili sa grupom.
Potencijalni hranitelji su još jednom imali priliku da dobiju korisne informacije u vezi potrebne dokumentacije za ulazak u proceduru procene opšte podobnosti za pružanje usluge porodičnog smeštaja za odrasle i starije osobe. Takođe, radionica je bila dobro mesto za deljenje utisaka sa Škole životnih veština koji su se slegli. Pozitivna atmosfera i radost sa kojom su nas korisnici dočekali ukazuju na važnost pripreme kroz koju su prošli, nakon koje željno iščekuju da žive u zajednici i prave planove za budućnost.

Realizovan je program „Škola životnih veština“ na Zlatiboru

Program „Škola životnih veština“, koji podrazumeva pripremu korisnika za izlazak iz institucija i prelazak u hraniteljske porodice, se realizovao na Zlatiboru u periodu od 09.09. do 12.09.2018. godine. U programu su učestvovali mapirani korisnici koji se pripremaju za izlazak, stručnjaci iz rezidencijalnih ustanova, budući hranitelji, kao i stručnjaci centara za socijalni rad. Važnost učestvovanja svih ključnih aktera u procesu deinstitucionalizacije se pokazala kao ključna polazna osnova aktivnosti ovog programa, kao i definisanja budućih pravaca rada. Kroz diskusiju, edukacije, radionice, druženje, šetnje i zajedničku pripremu obroka učesnici „Škole životnih veština“ su pokazali izuzetnu posvećenost i entuzijazam.
Život van institucije je naziv projekta koji Humanitarna organizacija „Dečje srce“ realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem „Imam pravo“ iz Aleksinca kao nosiocem projekta, u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom novou. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU.

 

U susretu „Školi Životnih veština“

Program „Škole Životnih veština“, koja podrazumeva pripremu korisnika za izlazak iz institucija i prelazak u hraniteljske porodice će se održati na Zlatiboru u periodu od 09.09. do 12.09.2018. godine. Ovo je jedan od najvažnijih koraka ka realizaciji predviđenih projektnih ciljeva i izmeštanju korisnika iz rezidencijalnih institucija. U programu će učestvovati svi ključni akteri koji su uključeni u proces pripreme, kao i potencijalni korisnici koji će biti izmešteni iz institucija u hraniteljske porodice.
Život van institucije je naziv projekta koji Humanitarna organizacija „Dečje srce“ realizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i udruženjem „Imam pravo“ iz Aleksinca kao nosiocem projekta, u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom novou. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU.

U poseti Lokalno inkluzivnom centru Evo ruka

Na naše veliko zadovoljstvo, a na osnovu mapiranja postojećih socijalnih usluga u zajednici u okviru projekta Život van institucije, počeli smo sa obilaskom udrženja i organizacija koje su pružaoci socijalnih usluga. Cilj poseta je razmena iskustava i prenošenje saznanja o potrebama koje imaju kako same osobe sa smetnjama u razvoju, tako i njihove porodice ne bi li se zajedničkom saradnjom podspešilo razvijanje socijalnih usluga i podigao kvalitet postojećih.

Jedno od udruženja koje se na teritoriji grada Beograda bavi pružanjem socijalnih usluga je Lokalno inkluzivni centar Evo ruka. Centar koji se nalazi u Zemun Polju zamišljen je kao društveni centar u lokalnoj zajednici koji se bavi edukacijom i okupljanjem roditelja/staratelja osoba sa invaliditetom, ali i samih osoba invalidititeom i to oko korisnih, zanimljivih i kreativnih društvenih sadržaja. Takođe, u okviru centra pokrenuta je i proizvodnja zimnice kao vid socijalnog preduzetništva i aktivnosti koja omogućava održivost centra. Sa predstavnicima udruženja razmenili smo ideje i iskustva iz oblasti uspostavljanja i pružanja usluga socijalne zaštite. Stvaranje jake mreže saradnika koji usluge podrške pružaju u skladu sa realnim i individualnim potrebama osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica je važan segment koji treba ojačati i razvojati kako bi se stvorio sistem podrške za osobe kojima je ona neophodna, a upravo takav model centar Evo ruka aktivno implementira. 

Projekat Život van institucije realizuje Udruženje Imam pravo u saradnji sa H.O. Dečje srce i Komorm za socijalnu zaštitu. Implemntacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija odeljenje za ugovaranje i finanasiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

 

Edukacija stručnjaka iz centara za socijalni rad

U prostorijama H.O Dečje srce 22. i 23. maja održane su dve jednodnevne edukacije u okviru projekta Život van institucije. Na edukacijama je učestvovalo 20 stručnjaka iz 17 beogradskih Centara za socijalni rad.
Tema edukacije bila je: deinstitucionalizacija i resocijalizacija osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama iz rezidencijalnih institucija sa fokusom na razvoju usluga socijalne zaštite u zajednici. Učesnici su razmenjivali svoja dosadašnja iskustva i složili su se da je jako važno da usluge budu dostupne, kao i da se transformišu postojeće i kreiraju nove u skladu sa specifičnim potrebama izmeštenih osoba.
Još jedna od tema koje je obrađena tokom edukacije odnosila se na razvoja specijalizovanog hraniteljstva, kao i na potrebu uvećanja broja hraniteljskih porodica za odrasle. Tokom edukacije kroz praktične primere učesnici su imali prilike da se upoznaju sa svim važnim koracima u procesu izmeštanja osoba sa invaliditetom. Učesnici smatraju da su im dati primeri od velikog značaja u budućem radu, shodno tome da je deinstitucionalizacija i specijalizovano hraniteljstvo osoba sa invaliditetom na samom početku kod nas.
Takođe stručnjaci iz centara istakli su da je nedovoljna informisanost i ne umreženost svih relavantnih aktera za sam proces otežavajuća okolnost i da bi trebalo podizati kapacitete, ne samo lokalne zajednice, već i stručnjaka koji su direktno uključeni u proces izmeštanja osoba sa invaliditetom iz institucija.

Procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja

Radi stvaranja uslova za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada, a u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, regulisane su sledeće oblasti: podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, procena radne sposobnosti, profesionalna rehabilitacija, obaveza zapošljavanja, uslovi za osnivanje i delovanje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, radnih centara i socijalnih preduzeća, kao i druga pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.


U cilju podsticanja i pružanja podrške u zapošljavanju osoba sa invaliditetom Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi mere aktivne politike zapošljavanja koje obuhvataju mere i programe profesionalne rehabilitacije, kao i programe podsticanja zapošljavanja za nezaposlene osobe sa invaliditetom i poslodavce, organizuje i učestvuje u proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja obuhvata medicinske, socijalne i druge kriterijume kojima se utvrđuju mogućnosti i sposobnosti osoba sa invaliditetom neophodnih za uključivanje na tržište rada i obavljanje konkretnih poslova samostalno ili uz službu podrške, odnosno mogućnosti zapošljavanja pod opštim ili posebnim uslovima.

Radna sposobnost (po definiciji sa medicinskog aspekta) jeste sposobnost pojedinaca da obavlja posao, koji se može valorizovati na trežištu rada. To je s druge strane sposobnost organizma da u toku rada održi unutrašnju fiziološku ravnotežu i da po prestanku rada brzo i u potpunosti uspostavi sve oblike ravnoteže koji su odstupali od normalnih vrednosti.

Osim trenutnog stanja zdravlja na radnu sposobnost utiču još mnogi faktori: radno mesto, porodične i socijalne prilike, navike, klimatski uslovi i drugi koji pojedinačno i kumulativno odredjuju čovekovu psihofizičku celinu, odnosno bitno na nju utiču i samim tim imaju uticaj na radnu sposobnost ljudi.

Iz predhodnih stavova videli smo da opšte zdravstveno stanje čoveka u velikoj meri utiče na stepen njegove radne sposobnosti. Shodno tome znamo da je bitan segment dokumentacije koju prilaže svako od nas kad se javlja na bilo koji konkurs za zaposlenje i uverenje nadležne medicinske službe – medicine rada, o našoj opštoj zdravstvenoj sposobnosti za konkretni posao, gde na kraju nadležni lekar na osnovu sprovedenih pregleda daje mišljenje o sposobnosti nekog lica za obavljanje konkretnog posla.

Da bi neko lice, u statusu osobe sa invaliditetom u smislu čl.9 st.6 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, moglo naći i održati zaposlenje, nadležnoj službi NSZ mora se podneti zahtev za procenu radne sposobnosti. Za te potrebe NSZ ima posebnu komisiju, koja vrši procenu radne sposobnosti.
Komisija je organ veštačenja republičkog fonda PIO, koji čine: lekar veštak RF PIO, specijalista medicine rada, psiholog i stručni radnik NSZ.

Komisija sačinjava, nalaz, mišljenje i ocenu radne sposobnosti na osnovu čega NSZ donosi rešenje o proceni radne sposobnosti, mogućnost zaposlenja i održanja zaposlenja, koje se dostavlja podnosiocu zahteva poštom ili ga preuzima lično u nadležnoj filijali NSZ.

Radna sposobnost se ocenjuje na osnovu sledeće skale:
1. 0 stepen – ako kod nekog lica ne postoje teškoće i prepreke na radu – odnosno ukoliko su zanemarljive i ne utiču na radnu sposobnost.
2. I stepen – ukoliko su teškoće i prepreke male i utiču na radnu sposobnost u odnosu na zanimanje ili poslove koje lice može da obavlja, a omogućavaju zapošljavanje pod posebnim uslovima.
3. II stepen – ako su teškoće i prepreke umanjene, odnosno znatne u odnosu na zanimanje koje lice može da obavlja, a omogućavaju zapošljavanje pod posebnim uslovima.
4. III stepen – ako su teškoće i prepreke potpune i višestruke, odnosno lice se ne može zaposliti ili održati zaposlenjeni pod opštim ni pod posebnim uslovima, odnosno čiji je radni učinak manji od 1/3 radnog učinka zaposlenog na uobičajenom radnom mestu bez obzira na zanimanje ili poslove.
Lice kome je utvrdjen 0 stepen u skladu sa pomenutim zakonom ne stiče status osobe sa invaliditetom. Pošto su mnoge osobe sa invaliditetom imale procenu radne sposobnosti pre stupanja na snagu Zakona o zapošljavanju i rehabilitaciji OSI, često smo mogli čuti negodovanja zbog ponovne potrebe iste procene, pa ćemo napomenuti još jednom da je procena ovim zakonom mnogo detaljnije i preciznije regulisana, što se tiče kriterijuma i načina. Polazeći od toga, ona ne samo da olakšava zaposlenje OSI i održanje zaposlenja već i većem broju lica iz ove kategorije omogućava, kako da steknu zaposlenje tako i da ga održe.
Procena radne sposobnosti predstavlja prvi korak koji osoba sa invaliditetom mora da napravi, kako bi joj bile dostupne aktivne mere zapošljavanja. Naravno, osoba sa invaliditetom nije primorana na procenu radne sposobnosti. Osoba sa invaliditetom može, ukoliko želi, da se zaposli i bez procene radne sposobnosti, mada u tom slučaju ne može da koristi podršku u okviru aktivnih mera zapošljavanja. Ipak, kako je procena radne sposobnosti osnov za ostvarivanje podrške na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, procena radne sposobnosti je jedan od najvažnijih faktora u zapošljavanju osoba sa invaliditetom i primeni ovog zakona. Tokom procene radne sposobnosti, komisija koju vodi lekar određuje šta osoba može da radi, a šta ne, i koji vidovi podrške su potrebni datoj osobi, odnosno određuje da li osoba uopšte može da se zaposli, i ukoliko da, da li pod opštim ili posebnim uslovima.

Pravilnikom o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom se bliže reguliše procena radne sposobnosti osoba sa invaliditetom sagledavanjem medicinskih, socijalnih i drugih kriterijuma kojima se utvrđuje sposobnost osobe sa invaliditetom u cilju uključivanja na tržište rada i obavljanja konkretnih poslova, samostalno ili uz službu podrške. Pravilnikom se definišu kriterijumi, način i troškovi procene radne sposobnosti, koju obavlja Nacionalna služba za zapošljavanje.

U vezi sa procenom radne sposobnosti evidentiraju se problemi:
1. Kriterijumimi procene – da li postoji i kakvi su kriterijumi na osnovu kojih se određuje stepen radne sposobnosti i da li je podela radne sposobnosti na ovako definisane stepene adekvatna;
2. Procedure procene – tome da li je trenutni način procene, koji je zasnovan pre sva na osnovu medicinske dokumentacije i intervjua sa osobom, dovoljan za kvalitetnu procenu radne sposobnosti;
3. Rezultati procene – da li je nalaz procene koristan za osobe sa invaliditetom i poslodavce u smislu određivanja potrebne podrške i prilagođavanja radnog mesta ili ne. Jedno od važnih pitanja, koje je vezano za samu prirodu procene radne sposobnosti je operacionalizacija kategorija radne sposobnosti.

Postoje kriterijumi na osnovu kojih se vrši procena i svrstavanje osoba u različite kategorije radne sposobnosti, odnosno kako se određuje da je neko prvi, drugi ili treći stepen u odnosu na radnu sposobnost. Medjutim i pored toga, dešava se da osobe sa različitom prirodom i intenzitetom potrebne podrške svrstavaju u isti stepen podrške, pa u tom smislu procena nije u dovoljnoj meri specifična.

Drugi, još veći problem procene radne sposobnosti je to što se procena radne sposobnost vrši samo na osnovu medicinske dokumentacije i intervjua sa osobom, bez detaljnije procene efikasnosti osobe u realnoj radnoj sredini. Ma koliko dobri bili medicinski podaci o samoj osobi, stručno urađen intervju, pitanje je koliko samo na osnovu ovih podataka može da se predvidi šta konkretna osoba može da radi, kakva joj je podrška potrebna da se uključi u proces rada, odnosno koja prilagođenost radnog mesta.

Pošto se ovakav način procene radne sposobnosti zasniva pre svega na medicinskim podacima o bolesti, procene u većoj meri govore o tome šta osoba ne može da radi, a ne šta može. Takve procene nisu u dovoljnoj meri individualizovane, odnosno često su suviše opšte, nekada neprecizne i nedovoljno korisne krajnjim korisnicima – osobi sa invaliditetom i poslodavcima, što je na kraju merilo adekvatnosti same procedure. Stiče se utisak da je potrebna preciznija procena radne sposobnosti osobe za određen posao i detaljnije informacije o potrebnoj podrški.

Način, troškovi i kriterijumi za procenu radne sposobnosti osoba sa invaliditetom

Od 01.01.2014.godine primenjuje se Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom.

Procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja vrši se na način kojim se obezbeđuje poštovanje ličnosti i dostojanstva, kao i zaštita podataka o ličnosti, u svim fazama postupka.

Ocena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja vrši se sagledavanjem medicinskih, socijalnih i drugih kriterijuma kojima se utvrđuju sposobnosti osobe sa invaliditetom u cilju uključivanja na tržište rada i obavljanja konkretnih poslova samostalno ili uz službe podrške.
U postupku ocene radne sposobnosti primenjuje se ocena telesnih funkcija i stepen oštećenja tih funkcija kao i ocena socijalnih, psiholoških i drugih faktora koji utiču na radnu sposobnost i mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja u skladu sa principima definisanim Međunarodnom klasifikacijom funkcionisanja, invaliditeta i zdravlja.

Hraniteljstvo za odrasle osobe sa invaliditetom

Kao što smo već o tome pisali, proces izmeštanja korisnika iz institucije je složen proces koji podrazumeva sinergiju više aktera i njihovo zajedničko delovanje. Hranitelj, tačnije hraniteljstvo bez koga proces izmeštanja ne bi bio moguć predstavlja oblik zbrinjavanja koji odraslu osobu sa invaliditetom smešta u porodičnu sredinu, tako što osoba boravi u alternativnoj porodici, koja može da zadovolji različite vrste njenih potreba zbog suštine svoje strukture, koja je poput porodične, bitno različita od šablonizovanog načina života u ustanovama.

Postupak hraniteljstva u Republici Srbiji uređen je sa dva pravna akta: Porodični zakon i Zakon o socijalnoj zaštiti.

U članu 119. Porodičnog zakona Republike Srbije istaknuta su prava i dužnosti hranitelja:
Hranitelj ima pravo i dužnost da čuva, podiže i obrazuje dete;
Hranitelj ima dužnost da se posebno stara da se dete osposobi za samostalan život i rad;
Hranitelj ima pravo na naknadu u skladu sa zakonom.

Zakonom o socijalnoj zaštiti, članom 47. regulišu se usluge smeštaja:
Usluga smeštaja obezbeđuje se smeštajem korisnika u:
1) srodničku, hraniteljsku i drugu porodicu za odrasle i starije (u daljem tekstu: porodični smeštaj);
2) dom za smeštaj korisnika, uključujući male domske zajednice (u daljem tekstu: domski smeštaj);
3) prihvatilište;
4) druge vrste smeštaja, u skladu sa zakonom.

Članom 48. pomenutog zakona regulisan je porodični smeštaj:

Porodičnim smeštajem odraslim i starijim osobama omogućava se održavanje ili poboljšanje kvaliteta života.

Vrste porodičnog smeštaja regulisane su članom 49. zakona o socijalnoj zaštiti:
1) standardni smeštaj;
2) smeštaj uz intenzivnu ili dodatnu podršku;
3) urgentni smeštaj;
4) povremeni smeštaj;
5) druga vrsta smeštaja u drugu porodicu.

Broj hraniteljskih porodica od 2008. godine beleži značajan porast, za tri puta veći u odnosu na 2003. godinu kada su u pitanju hraniteljske porodice za smeštaj dece. Iako prepoznat kao najznačajniji način zbrinjavanja kao alternativa institucionalnom smeštaju, hraniteljstvo za odrasle ne beleži takav porast.

Prema podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na dan 31.12.2016. godini na domskom i porodičnom smeštaju se nalazilo ukupno 14.768 punoletnih korisnika. Od toga je 88% mladih, odraslih i starijih korisnika na domskom, a 12% korisnika na porodičnom smeštaju.
Grafikon:
Punoletni korisnici smeštaja (domski i porodični smeštaj) prema starosti, 2016. godina .

shema 2

Na dan 31.12.2016. godine, na porodičnom smeštaju bilo je 1.723 punoletnih korisnika (mladi, odrasli i stariji), što je za 12% više nego u prethodnoj godini. U toku 2016. godine doneta su 162 nova rešenja o smeštaju punoletnih korisnika u porodični smeštaj. U polnoj strukturi punoletnih korisnika na porodičnom smeštaju 54% čine žene, a 46% muškarci.
U starosnoj strukturi porodičnog smeštaja punoletnih, slično kao i prethodnih godina, u 2016. godini dominiraju mladi na smeštaju sa 54,2%, odraslih je 28,7%, a starijih korisnika 17,1%.
Iz napred navedenih podataka se vidi da ova vrsta smeštaja za odrasle i starije u praksi nije dovoljno zaživela.

U cilju adekvatne pripreme hranitelja neophodno je realizovati praktičnu obuku sa učešćem korisnika i hranitelja .
Praktičnu obuku je moguće realizovati u okviru „Škole životnih veština“, kao zajednički život korisnika sa potencijalnim hraniteljima. U prostoru nalik onome u kome će živeti u novom okruženju u hraniteljskim porodicama omogućava se korisnicima i hraniteljima da praktično osete sve elemente ovakvog življenja: život u manjim grupama, adaptiranje na novi prostor i ljude, brigu o sebi i prostoru u kome se živi, obavljanje svakodnevnih aktivnosti održavanja lične higijene, higijene prostora, oblačenje i obuvanje, korišćenje kuhinje, ritam dana, kao i organizaciju slobodnog vremena.

Sem razvijenog specijalizovanog hraniteljstva za odrasle, potrebno je razvijati i urgentno hraniteljstvo za zbrinjavanje odraslih osoba sa smetnjama u kriznim situacijama (odsustva porodičnog staranja, žrtava nasilja u porodici, elementarnih nepogoda i dr.)

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs