Konferencija za novinare

U okviru projektа „Put od institucije do sаmostаlnog životа“ održаne je konferencijа zа medije. Projekаt se reаlizuje sа ciljem jаčаnjа kаpаcitetа ključnih аkterа trаnsformаcije institucije, deinstitucionаlizаcie i socijаlne inkluzije osobа sа intelektuаlnim smetnjаmа u lokаlnu zаjednicu, а finаnsirаn je od strаne Evropske unije u okviru projektа Otvoreni zаgrljаj.

Opširnije...

Trećа Fokus grupа „Proces deinstitucionаlizаcije i trаnsformаcije institucije kroz jаčаnje kаpаcitetа ključnih аkterа i osnаživаnje socijаlnih servisа“

Trećа Fokus grupа „Proces deinstitucionаlizаcije i trаnsformаcije institucije kroz jаčаnje kаpаcitetа ključnih аkterа i osnаživаnje socijаlnih servisа“


U okviru projektа „Put od institucije do sаmostаlnog životа“ održаne je trećа i zаvršnа fokus grupа pod nаzivom „Proces deinstitucionаlizаcije i trаnsformаcije institucije kroz jаčаnje kаpаcitetа ključnih аkterа i osnаživаnje socijаlnih servisа“, održаnа je u domu zа smeštаj odrаslih licа „Kulinа“. Projekаt se reаlizuje sа ciljem jаčаnjа kаpаcitetа ključnih аkterа trаnsformаcije institucije, deinstitucionаlizаcie i socijаlne inkluzije osobа sа intelektuаlnim smetnjаmа u lokаlnu zаjednicu, а finаnsirаn je od strаne Evropske unije u okviru projektа Otvoreni zаgrljаj.

Opširnije...

Jačanje saradnje ključnih aktera deinstitucionalizacije (institucije, CSR, pružaoca socijalnih usluga, resornog Ministarstva)

U okviru projekta „Put od institucije do samostalnog života“ održana je radionica pod nazivom  „Jačanje saradnje ključnih aktera deinstitucionalizacije (institucije, CSR, pružaoca socijalnih usluga, resornog Ministarstva)“. Projekat se realizuje sa ciljem jačanja kapaciteta ključnih aktera transformacije institucije, deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim smetnjama u lokalnu zajednicu, a finansiran je od strane Evropske unije u okviru projekta Otvoreni zagrljaj.


U domu za smeštaj odraslih lica “Kulina”,u perodu od 23. do 24.6.2015. godine održana je gore pomenuta radionica na kojoj su prisustvovali predstvanici svih Centara za socijalni rad širom Srbije, a čiji su štićenici obuhvaćeni projektom, hranitelji, predstanici hranitelja, uprava doma, predstavnici Humanitarne organizacije “Dečje srce”, kao i Biljana Zekavica načelnik Odeljenja za inspekcijski nadzor Sektora za brigu o porodici i socijalnoj zaštiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Cilj radionice je bio još jedno sumiranje  pređašnjeg rada ali i dogovor oko konačne, ali i već dobro isplanirane, strategije deinsitucionalizacije korisnika doma i njihovog odlaska u hraniteljske porodice. Svi prisutni su se složili da je zajednička saradnja, komunikacija i povezivanje svih aktera i učesnika u procesu sada od najvažnijeg značaja. S obzirom na to da je se projektom ustanovljena nova usluga Hraniteljstvo za odrasle, bilo je puno nedoumica koje su ovom radionicom rešene. Vidni problem jeste bio umrežavanje svih potrebnih aktera u procesu deinstitucionalizacije, te je istaknuto je da je direktna komunikacije između doma “Kulina”, hranitelja i njihovih predstavnika, kao i Centara za socijalni rad – staratelja, sada presudna, i da se mora nesmetano odvijati, uz međusobnu saradnju, podršku i razumevanje. Takođe, dogovoreno je da je krajnji datum za premeštanje korisnika u hraniteljske porodice.
Radionica je završena uz optimizam i veliko uzbuđenje zbog krupnog koraka koji očekuje naše sugrađene koji će se uskoro naći u svojim novim domovima.

Poziv za konferenciju

Poštovаni,


Poštovаni pozivаmo Vаs dа  аktivno učestvujete nа zаvršnoj konferenciji kojа se orgаnizuje  u   okviru projektа “Put od  institucije do sаmostаlnog životа”- Jаčаnje kаpаcitetа ključnih аkterа trаnsformаcije institucije ,deinstitucionаlizаcije  i socijаlne  inkluzije osobа sа intelektuаlnim smetnjаmа u lokаlnu zаjednicu.“ (EuropeAid/134790/L/ACT/RS). Projekаt finаnsirа Delegаcijа Evropske unije u Srbiji, а reаlizuje hibaf International AB, uz podršku Ministаrstvа zа rаd, zаpošljаvаnje, borаčkа i socijаlnа pitаnjа i Ministаrstvа zdrаvljа Republike Srbije.

Konferencijа će  se  održаti  u petаk 3. julа 2015. godine sа početkom  u 12.00  čаsovа   u     sаli  CENTRA  ZA  KULTURU I UMETNOST  u  Aleksincu, ul.  Dušаnа Trivuncа 15.

Nа ovom dogаđаju  učestvovаće predstаvnici Ministаrstvа zа rаd, zаpošljаvаnje, borаčkа i socijаlnа pitаnjа ,predstаvnici Centаrа zа socijаlni rаd , pružаoci  socijаlnih  uslugа u zаjednici, predstаvnici Domа Kulinа, predstаvnici Humаnitаrne orgаnizаcije „Dečje srce“

Praktična edukacija u Kulini

Dragi naši prijatelji, želimo da Vam kroz oko objektiva dočaramo kako čvrsto koračamo ka našim zajedničkim ciljevima. Pred Vama su fotografije naših drugara koji su na putu pripreme za novi dom...

Opširnije...

Adaptacija stanova

U okviru projekta „Put od institucije do samostalnog života“ predviđena je adaptacija stanova u objektu koji je projektno namenjen  pripremi korisnika za izlazak iz institucije. Radovi su finansirani kao projektno učešće ustanove socijalne zaštite „Dom za smeštaj odraslih lica Kulina“. Važno je napomenuti da je ovom adaptacijom ujedno osnovan i prvi Centar za pripremu korisnika za izlazak iz institucije .

Opširnije...

Ojačavanje kapaciteta hranitelja za kvalitetnu brigu o osobama sa intelektualnim smetnjama

Ojačavanje kapaciteta hranitelja za kvalitetnu brigu o osobama sa intelektualnim smetnjama


U okviru projekta „Put od institucije do samostalnog života“  odrzane su tri edukacije  na temu “Ojačavanje kapaciteta hranitelja za kvalitetniju brigu o osobama sa intelektualnim smetnjama” . Edukacijama je obuhvaćeno 60 hranitelja iz Vranja, Niša, Doljevca, Topole, Leskovca, Bečeja, Sremske Mitrovice itd.
 Hranitelji su jedan od ključnih resursa i aktera transformacije i deinstitucionalizacije velikih institucija jer je praksa pokazala da je porodica  pravi lek za svakog čoveka nakon dužeg boravka u instituciji. Veći broj članova porodice usmeren na potrebe osobe sa smetnjama u mentalnom ili intelektualnom funkcionisanju dovodi do anuliranja trauma, negativno stečenih navika i neadekvatne komunikacije sa okruženjem. Porodica, osim sigurnosti, vremenom postaje i “most” socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim poteškoćama u zajednicu. Edukacije su potvrdile da hranitelji imaju predrasude koje često nastaju zbog predrasuda koje imaju i sami zaposleni u Centrima za socijalni rad, a ovakva situacija znatno usporava proces deinstitucionalizacije. Komentari hranitelja “zašto ovakvih edukacija nema više” ili “dobijeno znanje nam mnogo pomože u sadašnjem radu” potvrđuje da su hranitelji željni znanja, praktičnih edukacija i konkretnih rešenja za sopstvene nedoumice koje mogu unaprediti njihov svakodnevni život. Takođe, hranitelji jedva čekaju da posete instituciju Kulina, druže se sa korisnicima sa intelektualnim smetnjama i stvore realnu sliku o osobama o kojima do edukacije nisu mnogo toga lepog culi.

Jačanje kapaciteta pružaoca socijalnih usluga

U okviru projekta „Put od institucije do samostalnog života“ održane su dve eudikacije pod nazivom „Jačanje kapaciteta pružaoca socijalnih usluga...“. Na edukaciji su učestvovali predstavnici lokalnih vlasti i socijalnih usluga iz šest gradova: Vranja, Bele Palanke,Doljevca, Šid, Odzaci I Sremska Mitrovica. Cilj edukacija je ojačavanje i struktuisanje socijalnih usluga, kao i njihovo povezivanje i umrežavanje na lokalnom nivou.
Jedna od vežbi na edukaciji bila je predstavljanje učesnika u okviru posla koji obavljaju, socijalne usluge u kojima rade i korisnike o kojima brinu. Ova vežba nam je omogućila da sagledamo njihove potencijale, kapacitete njihovih usluga i mogućnosti lokalne zajednice. Uvideli smo da u svakoj lokalnoj zajednici postoje najmanje tri socijalne usluge, stručni kadar, kao i plan i program svake usluge, ali uočeno je  i da usluge nisu adekvatno struktuisane, da su pokrenute od strane lokalne zajednice, da ne postoji participacija korisnika usluge kao i da ne postoji plan održivosti uslge. Podizanjem nivoa znanja koje je praćeno primerima dobre prakse stvarali smo optimalne mogućnosti kod polaznika seminara da uviđaju sopstvene propuste u radu, kao i da naprave plan unapređenja svojih usluga. Narednim vežbama utvrđena je međusobna povezanost pružaoca socijalnih usluga, kao i odnos i aktivnosti pružaoca sa predstavnicima lokalnih vlasti. Takođe, naprvljeni su i jasni koraci za unapređenja saradnje socijalnih usluga i lokalnih vlasti. Predstavnici socijslnih usluga i predstavnici lokalnih vlasti uvideli su neophodnost i važnost formiranja lokalne mreže, a edukacija im je omogućila da izaberu predstavnika koji će tu mrežu zastupati i u narednom periodu uticati na sve pojedince u mreži da aktivno participraju u njenom funkcionisanju.
Ono sto je primeceno tokom edukacije je postojanje razlike u nivou podrške pružaocima socijalnih usluga u Vojvodini u odnosu na centralni i južni deo Srbije. Lokalne samouprave iz Vojvodine imau podršku i od pokrajine i od Republike, dok južni centralni deo Srbije podršku dobija samo od Republike. Takođe, svi članovi uviđaju potrebu regionalne i nacionalne mreže pružalaca struktuisanih usluga i ostavljaju sebi za formiranja zadatak da nakon ojačavanja lokalnih mreža formiraju regionalne i nacionalnu mrežu.

Druga fokus grupa “Proces deinstitucionalizacije i transformacije institucije kroz jačanje kapaciteta ključnih aktera i osnaživanje socijalnih servisa”


U okviru projekta „Put od institucije do samostalnog života“ održana je druga po redu fokus grupa pod nazivom „Proces deinstitucionalizacije i transformacije institucije kroz jačanje kapaciteta ključnih aktera i osnaživanje socijalnih servisa“. Projekat se realizuje sa ciljem jačanja kapaciteta ključnih aktera transformacije institucije, deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim smetnjama u lokalnu zajednicu, a finansiran je od strane Evropske unije u okviru projekta Otvoreni zagrljaj. Fokus grupa je održana u Domu za smeštaj odraslih lica Kulina 10.11.2014. godine a fokus grupi je prisustvovao stručni tim i direktor doma, kao i predstavnici „Dečjeg srca“.

Opširnije...

Fokus grupa “Proces deinstitucionalizacije i transformacije institucije kroz jačanje kapaciteta ključnih aktera i osnaživanje socijalnih servisa”

Druga aktivnost u okviru projekta „Put od institucije do samostalnog života“ bila je fokus grupa pod nazivom „Proces deinstitucionalizacije i transformacije institucije kroz jačanje kapaciteta ključnih aktera i osnaživanje socijalnih servisa“. Ovaj projekat se realizuje sa ciljem jačanja kapaciteta ključnih aktera transformacije institucije, deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim smetnjama u lokalnu zajednicu, a finansiran je od strane Evropske unije u okviru projekta Otvoreni zagrljaj. Fokus grupa je održana u Domu za smeštaj odraslih lica Kulina 29.8.2014. a prisustvovali su stručni tim i direktor doma, kao i predstavnici H.O. „Dečje srce“, ukupno petnaestoro učesnika.

Opširnije...

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs