U susret danu zaljubljenih

U okviru zanatske obuke za knjigovesce, a u susret danu zaljubljenih pripremili smo čestitke.

Početak obuke za knjigovesce u okviru projekta "Mi radimo, budućnost gradimo"

Dragi naši, jako se radujemo jer nakon dugog perioda pripema i kreiranja programa, sa zadovoljstvom možemo da vas obavestimo da je sa realizacijom počeo četvoromesečni zanatski program za knjigovesce. Praktična obuka održava se u Srednjoj zanatskoj školi gde će 20 naših polaznika, podeljeni u dve grupe, aktivno sticati radne kompetencije i veštine.
Nakon upoznavanja sa planom rada, materijalom i alatom koji će se koristiti, polaznici su razgovarali o tome šta sve može da se napravi od papira i na koji način. Uzbuđeni zbog početka obuke i nestrpljivi da počnu sa radom, još tokom prvog dana polaznici su naučili da naprave spiralni blok i sklope papir na zadati način.
Usled nestrpljenja i želje da započnu sa radom, imali su prilike da isprobaju mašine i alat za rad koje će koristiti tokom obuke, a i kasnije tokom svog radnog angažovanja. Nakon završetka prvog dana obuke napravili smo mali predah uz užinu i iznosili svoje utiske o proteklom danu. Polaznci nisu krili oduševljenje zbog početka obuke i zadovoljstvo zbog budućeg zanimanja.
Projektne aktivnosti finansirane su od strane Evropske unuje, Delegacije Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou, kroz program LOT2 Socijalne biznis inicijative.

U okviru projekta "Mi radimo budućnost gradimo" održana su dva treninga za roditelje

U prostorijama H.O. Dečje srce održana su dva dvodnevna Trening za roditelje sa ciljem poboljšanja kompetencija za pružanje podrške svojoj deci u pogledu usvajanja socijalnih i radnih veština. Treninzima je prisustvovalo ukupno 30 roditelja čija su deca uključena u program radnog osposobljavanja u okviru projekta Mi radimo budućnost gradimo.
Nakon upoznavanja i predstavljanja roditelji su izneli svoja očekivanja u pogledu projekta i budućnosti njihove dece. Tokom prvog dana, teme koje su tokom radionice otvorene, a koje su treneri na kreativan način - kroz radionice i aktivno uključivanje roditelja realizovali, odnosile su se na: radno osposobljavanje i metode rada koje su projektom struktuisane, kao i na stepen neophodne podrške koju je potrebno pružiti detetu u procesu obrazovanja, radnog osposobljavanja i angažovanja.
Drugog dana roditelji su sa trenerima kroz radionice i radni materijal kreirali radni plan svoje dece, vodeći računa da prepoznaju njihove potrebe i mogućnosti u pogledu radnog prostora, okruženja, kolektiva i radnog vremena. Tokom treninga, govorilo se i o celoživotnom učenju kod osoba sa smetnjama u razvoju koje podrazumeva stalno ponavljanje informacija i neophodnih veština za radi i radno angažovanje.
Projekat Mi radimo budućnost gradimo realizuje Humanitarna organizacija Dečje srce u saradnji sa Srednjnom zanatskom školom. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou, koroz program LOT 2 Socijalne biznis inicijative.

 

 

Održana početna konferencija projekta "Mi radimo, budućnost gradimo"

Projekat Mi radim budućnost gradimo za svoj opšti cilj postavlja razvoj i ojačavanje kompetencija osoba sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom razvoju kroz obuku i radnu praksu. Shodno tome, 22.12.2017. godine održana je početna konferencija projekta na kojoj su govorili direktor organizacije Dečje srce, Goran Rojević, zatim Tatjana Sajčić i Ivana Rojević ispred samog projekta ali i H.O. Dečje srce. Prisutnima su detaljno predstavljene aktivnosti projekta uz isticanje važnosti aktivnog učestvovanja svih aktera i neophodnosti medijske promocije s obzirom na to da je reč o radnoj praksi, radnom angažovanju osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim invaliditetom što u našoj zemlji još uvek nije dovoljno prepoznato. Projektni menadžer, Tatjana Sajčić, naglasila je važnost radnog angažovanja i uključivanja u zajednicu osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim invaliditetom kao ravnopravnih članova zajednice, a kojima će ovim projektom da se omogući da u skladu sa svojim sposobnostima doprinesu unapređenju i razvoju svog okruženja. Među prisutnima na konferenciji bilo je i predstavnika socijalnih preduzeća koji su sa roditeljima i ostalim zvanicama nesebično podelili dosadašnje iskustvo u polju radnog angažovanja i uspeha koje su osobe sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama u razvoju ostvarile u tom polju. Projektni asisten, Ivana Rojević, dodala je da je neizostavna komponenta ka radnom osposobljavanju svakako obrazovanje, a ovaj projekat će omogućiti individualni pristup svakom učesniku u skladu sa procenjenim veštinama i kompetencijama.
Projekat Mi radimo budućnost gradimo realizuje Humanitarna organizacija Dečje srce u saradnji sa Srednjnom zanatskom školom. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou, koroz program LOT 2 Socijalne biznis inicijative.

Početna konferencija projekta "Mi radimo budućnost gradimo"

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na početnu konferenciju projekta Mi radimo budućnost gradimo koja će se održati 22.12.2017.godine sa početkom u 18h, na adresi Bulevar Kralja Aleksandra br. 69.

pozivnica za konferenciju projekta Mi radimo buducnost gradimo

 

 

Na konferenciji će učestvovati:
Goran Rojević, direktor Humanitarne organizacije Dečje srce
Tatjana Sajčić, Humanitarna organizacija Dečje srce
Ivana Rojević, Humanitarana organizacija Dečje srce
Milovan Marković, direktor Srednje zanatske škole

Održan prvi okrugli sto projekta "Mi radimo, budućnost gradimo"

U okviru projekta Mi radimo, budućnost gradimo održan je prvi okrugli sto sa temom: obrazovanje i zapošljavanje kao preduslov osamostaljivanju.
Okruglom stolu prisustvovali su roditelji dece koja su uključena u program obuke, nastavnici kreirarnih programa obuka, predstavnici Dečjeg srca i socijalnog preduzeća.
Učesnici su kroz razgovor razmotrili vid dualonog obrazovanja kao pogodno tlo za razvoj profesionlanih veština koje će im kasnije omogućiti radno angažovanje u skladu sa njihovim individualnim mogućnostima. Na pitanje kako podstaći osamostaljivanje i lični razvoj osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim invaliditetom, stručnjaci H.O. Dečje srce predstaviili su program Škole životnih veština kojom će osobe pored instrumentalnih veština unaprediti i veštine samopredstavljanja i samopromocije.
Još jedna od bitnih tema koja je pokrenuta na prvom okruglom stolu tiče se socijalnog preduzetništva, razvoja socijalnih preduzeća, kao i pitanja kako do zaposlenja. Roditelji su govorili o interesovanjima njihove dece i mogućnostima, sa željom da se kroz predstojeći program na što efikasniji način pripreme za aktivnog člana zajednice. Predstavnica socijalnog preduzeća „Naša kuća“ istakla je važnost sinergije delovanja svih prisutnih aktera u procesu osamostaljivanja osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama, shodno tome da socijalno preduzetništvo kod nas još uvek nije dovoljno razvijeno.
Da se još jednom podsetimo da je ovo prvi od pet okruglih stolova koji je relizovan u okviru projekta Mi radimo, budućnost gradimo, sa ciljem zajedničkog delovanja u procesu prelaska osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama sa pasivnih primaoca socijalne pomoći do aktivnih i radnoangažovanih članova zajednice.
Projekat Mi radimo budućnost gradimo realizuje Humanitarna organizacija Dečje srce u saradnji sa Srednjnom zanatskom školom. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanjai socijalne zaštite na lokalnom nivou, koroz program LOT 2 Socijalne biznis inicijative.

Karavan dualnog obrazovanja

Karavan „Duh mladosti“ koji organizuje omladniska organizacija „Spirit of Youth“, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva omladine i sporta i partnerskih organizacija, u cilju promocije dualnog obrazovanja i omladinskog preduzetništva i sporta održan je 12.12.2017. godine u Beogradu.
Prisutnima su se obratili Mladen Šarčevi, Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja, kao i Goran Vesić, gradski menadžer Grada Beograda, ističući važnost dualnog obrazovanja i radost što je karavn uspeo da okupi brojene škole, predstavnike nevladinog sektora i kompanija koje zajedničkim delovanjem otvaraju mladima vrata velikih kompanija i omogućavaju im nakon završetka školovanja zaposlenje.
Veliko nam je zadovoljstvo što smo u okviru Karavana uspeli da istaknemo i važnost aktivnosti projekta Mi radim budućnost gradimo, ali i značaj ne samo dualnog obrazovanja za mlade sa mentalnim i/ili intelektualnim smetnjama već i važnost razvoja socijalnog preduzetništva. Prisutni su bili u prilici da se upoznaju sa planom i ciljevima koje je projekat postavio, ali i sa proizvodima koje će u budućnosti proizvoditi naša ciljna grupa.
Projekat Mi radimo budućnost gradimo realizuje Humanitarna organizacija Dečje srce u saradnji sa Srednjnom zanatskom školom. Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU, a u okviru programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanjai socijalne zaštite na lokalnom nivou, koroz program LOT 2 Socijalne biznis inicijative.

 

 

Mi radimo, budućnost gradimo

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je Humanitarna organizacija "Dečje srce" potpisala grant ugovor sa Vladom Republike Srbije, ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU čime je i zvanično počeo sa realizacijom projekat „Mi radimo budućnost gradimo“.
H.O. Dečje srce kao nosilac projekata realizuje isti u saradnji sa Srednjom zanatsko školom uz finansijsku podršku Evropske unije, Delegacija Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, a u okviru programa IPA 2013, Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanjai socijalne zaštite na lokalnom nivou, koroz program LOT 2 Socijalne biznis inicijative.
Projekat “Mi radimo budućnost gradimo”, čija je realizacija planirana do 05.06.2019. godine, ima za cilj razvoj i ojačavanje kompetencija osoba sa smetnjama u razvoju kroz obuku i radnu praksu. Kroz svoju realizaciju projekat će pružiti podršku razvoju socijalnog preduzetništva i stvoriti mogućnost radnog angažovanja osoba koje su isključene sa tržišta rada.
Projektne aktivnosti koje će se realizovat tokom naredne dve godine, a koje će u velikoj meri poboljšati kvalitet života osoba sa smetnjama u razvoju ogledaju se u:
• Proceni radne sposobnosti osoba sa smetnjama u razvoju 
• Razvoju i prilagođavanju zanatskog programa
• Treningu i motivaciji roditelja osoba sa smetnjama u razvoju
• Četvoromesečnoj praktičnoj obuci 60 polaznika za 3 zanata: pomoćni kuvar, cvećar i knjigovezac
• Razvoju i sprovođenju obuka socijalnih veština za osobe sa smetnjama u razvoju
• Razvoju onlajn platforme za proizvode koje su napravile osobe sa smetnjama u razvoju
• Aktiviranju socijalnog preduzeća
• Razvoju i distribuciji materijala koji će promovisati projekat ,,Mi radimo, budućnost gradimo“.
Radujemo se realizaciji ovog projekta jer zaista verujemo u slogan projekta da ako radimo, budućnost gradimo.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs