Obučeno još 40 novih Ličnih pratilaca

Stručnjaci Humanitarne organizacije „Dečje srce“ održali su dvodnevnu obuku pod nazivom Obuka Ličnih pratilaca za adekvatno pružanje podrške osobama sa smetnjama u razvoju. Obuka je realizovana u okviru programa Lični pratilac- podrška u odrastanju deteta u periodu od 21. i  22. januara 2017. godine. Realizacija progama usluge Lični pratilac – Podrška u odrastanju deteta podržana je od strane Gradske uprave Grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu. Akreditovanom obukom stručnog usvršavanja  40 Ličnih pratilaca ojačalo je svoje kapacitete i usavršilo svoje znanja u pogledu direktong  pružanja usluge.

Kreiranje liste čekanja dece za uslugu Lični pratilac deteta

Svojim dosadašnjim radom i saradjom sa Gradskim centrom za socijalni rad i Sekretarijatom za socijalnu zaštitu uspeli smo znatno da povećamo kapacitete dece koja koriste uslugu Lični pratilac deteta. Nažalost, usled nemanja kapaciteta da sva deca automatski realizuju dobijenu uslugu, oformljena je lista čekanja. Lista čekanja formira se po kriterijumima, gde prednost imaju jednoroditeljske porodice, porodice koje u svom sastavu imaju više od jednog deteta kome je neophodna usluga Lični pratilac, kao i deca sa I i II stepenom podrške, a shodno datumu prijavljivanja  matičnom Centru za socijalni rad. Svesni toga da je potreba za uslugom sve veća, i svesni toga da je deci usluga najneophodnija upravo u periodu kada najviše mogu da napreduju, čvrsto verujemo da neće proći puno vremena kada će sva deca koja su na listi čekanja postati korisnici naše usluge.

Kriterijumi za prijem dece u uslugu Lični pratilac deteta

Humanitarna organizacija  „Dečje srce“ se prilikom kreiranja kriterijuma za prijem dece u uslugu Lični pratilac deteta vodila odlukama o pružanju usluge socijalne zaštite. Odlukom o Izmenama i dopunama odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite pod tačkom 1.2.a Lični pratilac deteta, Član 14v (Službeni list Grada Beograda br.4 iz 08.02.2016. godine) ističe se da:
Usluga ličnog pratioca deteta obezbeđuje se u trajanju do 40 časova nedeljno, u skladu sa procenjenim potrebama korisnika, o čemu odlučuje Gradski centar za socijalni rad u Beogradu rešenjem. Pri utvrđivanju potreba i celishodnih obezbeđivanja usluge lični pratilac deteta, Gradski centar posebno će ceniti porodični status domaćinstva deteta sa smetnjama u razvoju, kao i stepen podrške, a u skladu sa propisanim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.
Prednost će imati deca iz jednoroditeljskih porodica, koje nemaju drugih članova porodičnog domaćinstva koji mogu preuzeti brigu o detetu, kao i deca sa I i II stepenom podrške.

lpd pero

Obučeno još 40 osoba za pružanje usluge Lični pratilac deteta

U okviru programa usluge Lični pratilac – Podrška u odrastanju deteta, stručnjaci Humanitarne organizacije „Dečje srce“ održali su dve dvodnevne obuke pod nazivom Obuka ličnih pratilaca za adekvatno pružanje podrške osobama sa smetnjama u razvoju. Realizacija programa usluge Lični pratilac – Podrška u odrastanju deteta podržana je od strane Gradske uprave Grada Beograda – Sekretarijata za socijalnu zaštitu. Akreditovan program stručnog usavršavanja uspešno je završilo 40 novih polaznika koji će realizovati uslugu Lični pratilac. Tokom obuke budući Lični pratioci upoznali su se sa načinom funkcionisanja same usluge, kao i sa izazovima sa terena. Praktično bazirana obuka omogućila je senzibilisanim Ličnim pratiocima da prožive direktno pružanje usluge i još jednom revidiraju svoje sposobnosti i znanja, kao i da ojačaju postojeće kapacitete, sa ciljem nesmetanog pružanja usluge.

Sada nas je ukupno 310 !!!


Uslugom Lični pratilac deteta ojačano je još 60 –oro dece. Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu, Gradski centar za socijalni rad i Humanitarna organizacija „Dečje srce“ od decembra 2014. godine uspešno realizuje uslugu Lični pratilac deteta. Usluga se realizuje na teritoriji svih opština Grada Beograda i do sada je obuhvatala 250 dece koja su uključena u vaspitno obrazovni sistem. Na naše veliko zadovoljstvo početak nove školske godine doneo je i proširenje liste, te je sada još 60 mališana ojačano uslugom Lični pratilac deteta. Sada je 310 dece Grada Beograda obezbeđeno visokokvalitetnom uslugom koja omogućava deci individualnu podršku koja odgovara na potrebe dece i potrebe njihovih porodica. Više od 310 ličnih pratilaca senzibilisano je i edukovano za direktan rad i individualno pružanje usluge.

Konkurs je ponovo otvoren!

Konkurs je ponovo otvoren!
DOBIJETE POSAO, DOBIJETE MENTORA DOBIJETE NEPROCENJIVO PRAKTIČNO ISKUSTVO i NARAVNO MATERIJALNU NADOKNADU!
Humanitarna Organizacija „Dečje srce“ je pre 15 godina ozvaničila i struktuisala rad koji se ogleda u želji za širenjem znanja i drugih resursa posvećenih pomoći deci I osobama sa smetnjama u razvoju.
Pruzanje usluge „Lični pratilac deteta “ omoguceno je finansiranjem od strane Gradske uprave Grada Beograda - Sekretarijata za socijalnu zaštitu. Medjutim, nama i njima ste potrebni bas vi kako bismo zajedno omogućili deci da realizuju svoje pravo na nesmetano obrazovanje. Preduslov za pružanje usluge Ličnog pratioca deteta je:
- završen srednji stepen obrazovanja
- obuka koja je obezbeđena ovim programom
- zdravstveni pregled koji je obezbeđen ovim programom
Pružanje usluge podrazumeva vođenje i dovođenje deteta od kuće do škole, kao i boravak sa detetom u školi ili vrtiću radi pružanja pomoći u svakodnevnim aktivnostima. Svako dete je individua, te je i ovo posao koji je kreiran na individualnom nivou.
Ukoliko želite da budete deo našeg tima i budete podrška deci kojoj je ona najpotrebnija dođite do:
Humanitarne organizacije „Dečje srce“ svakim radnim danom u periodu od 9 do 17h!
Cara Nikolaja II 61a, 11000 Beograd
Očekujemo vas!

 

Postali smo veliki, postali smo institucija

Ministar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar  Vulin je 25. maja 2016. godine lično uručio našoj koleginici Sašenki Mirković  licencu za pružanje usluge socijalne zaštite.  Sa ponosom vas obaveštavamo da je ovo vrlo važan datum za sve nas jer je Ministarstvo prepoznalo naše napore i sturčnost i direktno nas uključilo u svoj sistem funkcionisanja. Dobijanjem ove licence osigurali smo  pružanje usluge socijalne zaštite kroz tendersko, a ne projektno finansiranje, kako je do sada funkcionisalo finansiranje nevladinih organizacija. Treba istaći i da je ovim gestom prvi put ostvarena sigurna i dugoročna saradnja između vladinog i nevladinog sektora na teritoriji Republike Srbije. Udruženja gradjana/udruženja stručnjaka su dobijanjem licenci za pružanje usluge socijalne zaštite stekla  istu važnos i ulogu kao i  državne institucije i njihovi stručnjaci. Ovim potezom Ministarstva stvorena je sinergija između vladinog i nevladinog sektora čime je znatno ojačano celokupno funkcionisanje sistema socijalne zaštite.

 

Potpisan ugovor o nastavku realizacije usluge Lični pratilac deteta

Usluga Lični pratilac deteta je jedna u nizu usluga koja se poslednjih godina razvija u cilju pružanja podrške deci i osobama sa invaliditetom. Uslugu od decembra 2015. godine uspešno realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ kao programsku aktivnost koja je podržana od strane Gradske uprave Grada Beograda – Sekretarijata za socijalnu zaštitu. Implementacijom programskih aktivnosti 250 dece obezbeđeno je visoko kvalitetnom uslugom, koja podrazumeva individualizovanu podršku usmerenu direktno na potrebe deteta i njegove porodice, te je samim tim i 250 edukovanih Ličnih pratilaca radno angažovano. Saradnja sa Gradskom upravom Grada Beograda – Sekretarijatom za socijalnu zaštitu dovela je do potpisivanja tendera sa pružaocem usluga. U aprilu mesecu 2016. godine prvi put je u Republici Srbiji potpisan tender sa pružaocem usluge, odnosno humanitarnom organizacijom „Dečje srce“ koje je organizacija civilnog karaktera. Realizacijom usluge uspostavljena je sardanja sa svim uključenim akterima, vladinim i ne vladinim sektorima, i stvorio se kapacitet jake mreže saradnika i korisnika, što je dovelo do pomaka u načinu funkcionisanja u dosadašnjem sistemu socijalnih usluga. Radujemo se što su  gradonačelnik, predstavnici Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda i predstavnici Gradskog centra za socijalni rad uspeli da uslugu „Lični pratilac deteta“ institucionalizuju i učine je dostupnom deci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima. 

Konkurs je ponovo otvoren! Postanite deo našeg tima!

Požurite  i pronađite svoj posao!
Konkurs je ponovo otvoren!
(edukujmo se, steknimo iskustvo, družimo se, suočimo se sa stereotipima, budimo humani)
Lični pratilac deteta
Humanitarna Organizacija „Dečje srce“  je pre 15 godina  ozvaničila i struktuisalia rad koji se ogleda u želji za širenjem znanja i drugih resursa posvećenih pomoći osobama sa smetnjama u razvoju. Među najmarginalizovanijim grupama dece najugroženiju grupu čine deca sa smetnjama u razvoju. Saznanje da će celi život neko morati da zastupa njihova prava opredelilo je naš rad i naš put kojim i danas hodamo.
U okviru projekta „Lični pratilac deteta – Podrška u odrastanju deteta“ koji je finansiran od strane Gradske uprave Grada Beograda - Sekretarijata za socijalnu zaštitu, 250 dece sa teritorije Grada Beograda dobilo je uslugu Lični pratilac deteta. Shodno tome, potrebno je 250 ljudi koji će omogućiti deci da realizuju svoje pravo na nesmetano obrazovanje. Preduslov za pružanje usluge Ličnog pratioca deteta je:
- završen srednji stepen obrazovanja
 -trodnevna obuka koja je obezbeđena ovim projektom
Pružanje usluge podrazumeva vođenje i dovođenje dece od kuće do škole, kao i boravak sa detetom u školi ili vrtiću radi pružanja pomoći u svakodnevnim aktivnostima.
 Svako dete je individua, te je i ovo posao koji je kreiran na individualnom nivou.  
Ukoliko želite da budete deo našeg tima i budete podrška deci kojoj je ona najpotrebnija dođite do:
Humanitarne organizacije „Dečje srce“ svakim radnim danom u periodu od 9 do 17h!
Očekujemo vas!

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs