Posebno izdvajamo

Od 2001. godine naš rad smo zasnovali na 10 načela:

  1. Ljubav prema poslu koji obavljamo
  2. Nesebicni trud pri ostvarivanju postavljenog cilj
  3. Želja da pomeramo granice svojih mogucnosti
  4. Od korisnika naših usluga treba da izvucemo maksimalne potencijale
  5. Korisnik treba da maksimalno uživa u našem društvu
  6. Neophodno je kreirati sve što je potrebno da bi korisnik imao kvalitetniji, lakši i ispunjeniji život
  7. Razvijati timski rad u kome svaki clan tima bira i biva biran za posao koji ce obavljati
  8. Razmenjivati znanje, iskustvo i program sa svim relevantnim akterima u zemlji i inostranstvu koji bi mogli da unaprede, oplemene i osavremene naš rad.
  9. Doci do najudaljenijeg mesta u Srbiji ako znamo da ce naš rad izazvati pozitivnu promenu u kvalitetu života bilo kog coveka
  10. Strateški, planski i sistematicno pristupati planiranim sadržajima

Načela objašnjavamo sledećim rezultatima:


Postavili smo načela i poštujemo ih, a neka rezultati i nadalje govore o nama.