Baza podataka

Baza podataka mapiranih osoba u okviru projekta život van institucije

Implementacija projektnih aktivnosti finansirana je od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Vladom Republike Srbije, tačnije Ministarstvom finansija, odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa IPA 2013 Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Baza mapiranih korisnika koji se nalaze na smeštaju u rezidencijalnim institucijama širom Srbije Baza mapiranih izmeštenih korisnika i porodica čiji su članovi u riziku od smeštaja

Tevan 2018.

 

H.O. "Dečje srce"

Humanitarnu organizaciju Dečje srce smo 2001. godine zvanično registrivali, kako bi ozvaničili i struktuisali rad entuzijasta, većinom defektologa, koji su želeli da svoje vreme, znanje i druge resurse posvete pomoći osobama sa smetnjama u razvoju. Istraživanje koje smo tih godina sprovodili pokazalo je da među marginalizovanim grupama dece najugroženiju grupu dece čine deca sa smetnjama u mentalnom razvoju. Saznanje da će celi život neko morati da zastupa njihova prava opredelilo je naš rad i naš put kojim i danas hodamo.

Opširnije...

Struktura organizacije

Dečje srce je od svog postanka nastojalo da uspostavi adekvatnu strukturu organizacije koja ce omoguciti održivost, stabilnost i funkcionalnost u društvu koje je u procesu stalnih transformacija. Stalne promene vlasti, zakona i propisa, promene finansijske stabilnosti zemlje i opšte nestabilnosti iziskivale su od nas da struktuišemo organizaciju koja može u svim periodima opstajati. Naš put zbog kojeg smo se i osnovali ne sme se prekinuti, jer deca i osobe sa smetnjama u razvoju celi život će trebati nekoga ko će im pomagati, zastupati ih i pokušavati da ih uključi u socijalnu sredinu.
Jedanaest godina smo odolevali, prevazilazili krize i svake godine bili jači, stabilniji i organizovaniji, a dobra struktura nam je pomagala u tome.

Opširnije...

Organizacijska dokumenta

Ovde možete da pogledate naša organizacijska dokumenta:

 

CV

Pravni status organizacije: NVO
Adresa: Cara Nikolaja II 61a, 11000 Beograd
Broj telefona/faks: 011/ 3349 623; 064 118 4755 ;
E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Humanitarna organizacija „Dečje srce“ pomaže osobama sa smetnjama u razvoju kroz sprovođenje integrativnih, psihosocijalnih i edukativnih programa. Edukacijama, akreditovanim programima, mentorisanjem i supervizijom uticali smo na socijalne promene u republici Srbiji i poboljšanje kvaliteta života i rada sa osobama sa smetnjama u razvoju. „Dečje srce“ je osnovano 9. marta, 2001. kao nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija, registrovana od strane Saveznog Ministarstva pravde.
Misija organizacije: je pružanje profesionalne podrške osobama sa smetnjama u razvoju, njihovim porodicama i stručnjacima na teritoriji Srbije.
Vizija organizacije: je eliminisanje predrasuda i integracija osoba sa smetnjama u razvoju u društvo.
Timovi organizacije:
U okviru organizacije trenutno je stalno angažovano 18 osoba, 23 volontera i 316 ličnih pratilaca. Postoje različiti timovi u okviru funkcionisanja organizacije koji se bave:
- aktivnostima sa decom, mladim i odraslim sa smetnjama u razvoju
- uključivanjem dece i osoba sa smetnjama u razvoju u aktivnosti lokalne zajednice,
- realizacijom programa „Škola života“
- realizacijom programa „Škola životnih veština“
- realizacijom usluge „Lični pratilac deteta“
- kreiranjem inovativnih programa, edukacija, usluga, priručnika itd.
- obukom članova/volontera
- medijima
- lokalnim donatorima
- domaćim i stranim fondacijama

POSTIGNUTI REZULTATI I STRUČNI KAPACITETI ORGANIZACIJE:

- Licencirali uslugu „Lični pratilac deteta“ od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Akreditovali 6 programa obuke od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu: 1) „Škola životnih veština“, 2) „ Program osnovne obuke za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju“, 3) „Obuka stručnjaka za primenu konkretnih postupaka u cilju poboljšanja funkcionalnosti osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju“, 4) „Obuka ličnih pratilaca za adekvatno pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju“, 5) Obuka hranitelja za specijalizovano i urgentno hraniteljstvo za odrasle osobe sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom funkcionisanju – Specijalizovano hraniteljstvo kao put do socijalne inkluzije“ , 6) Obuka stručnjaka za jačanje kompetencija roditeljskih i hraniteljskih porodica koje brinu o osobama sa smetnjama u razvoju – Moje pravo na porodicu“
- Realizacija usluge „Lični pratilac deteta“ u Beogradu koja je podržana od strane Grdske uprave grada Beograda, Sekretaraijata za socijalnu zaštitu. Uslugom je trenutno obuhvaćeno 310 porodica koje za svog člana imaju dete sa smetnjama u razvoju i zaposleno 310 ličnih pratilaca.
- Realizacija usluge „Lični pratilac deteta“ u Opštini Bač-u, Vojvodina. Uslugom je trenutno obuhvaćeno 6 porodica koje za svog člana imaju dete sa smetnjama u razvoju i zaposleno 6 ličnih pratilaca.
- Realizacija usluge Pratilac u prevozu koja je finansriana od strane beogradskih opstina Savski venac, Rakovica i Zvezdara. Ovom uslugom obuhvaceno je 162 dece sa pomenutih opstina Grada Beograda.
- U proceduri je licenciranje sledećih usluga: “Pomoć u kući”, “Personalna asistencija”, “Stanovanje uz podršku”, “Predah zaštita”, “Dnevni boravak”
- Organizovano 42 edukacija za članove/volontere zainteresovane za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju u okviru kojih je prošlo ukupno 742 volontera različitih profila (srednjoškolci, studenti defektologije, psihologije, socijalnog rada, filozofskog, pedagoškog...) Edukacija podrazumeva teorijski i praktični deo koji se realizovao u institucijama, dnevnim boravcima, porodicama koje imaju člana sa smetnjama u razvoju i svim propratnim aktivnostima organizacije
-  69 sedmodnevne „Škole života“ na različitim lokacijama u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. „Škola života“ predstavlja inovativni program u socijalnoj zaštiti kojim se deca i osobe sa smetnjama u razvoju uključuju u društvo, socijalizuju i osamostaljuju.
- 15 sedmodnevnih „Škola životnih veština“ na različitim lokacijama u Srbiji. Program „Škola životnih veština“ je akreditovan od strane MINRZS i podrazumeva inovativni program pripreme dece i osoba sa smetnjama u razvoju za život u najmanje restriktivnom okruženju kroz učenje osnovnih životnih veština.
- 9 sedmodnevnih programa na različitim lokacijama u Srbiji tokom kojih je promovisana socijalna inkluzija i u koje su bila uključena deca iz redovnih osnovnih škola i deca i osobe sa smetnjama u razvoju.
- 745 jednodnevne aktivnosti poput odlaska u bioskop, pozorište, na izlet, bazen, koncerte...koje imaju za cilj izlazak osoba sa smetnjama u razvoju iz kućnih ili institucionalnih azila i njihovo uključivanje u društvene i kulturne aktivnosti sredine u kojoj žive.
- Aktivno sarađujemo sa 8 institucija za trajni smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju sa teritorije Srbije („Kuline“- Niš, „Male pčelice“ - Kragujevac, „Dr. Nikola Šumenković“ – Stamnica, „Srce u Jabuci“ Jabuka, „Sremčica“'-Beograd...)
- Kreirali smo program obuke za radnike ustanova socijalne zaštite i edukovali 330 radnika iz institucija za smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju za sprovođenje programa procene i pripreme korisnika za život u najmanje restriktivnom okruženju i razvoj novih socijalnih usluga
- 960 sati trenerskog rada odnosno edukacija zaposlenih u institucijama „Srce u Jabuci“ Jabuka, „Dr Nikola Šumenković“ Stamnica, „Male pčelice“ Kragujevac i „Gvozden Jovančićević“ Veliki Popovac,... za rad na programu „Škola životnih veština“.
- Proveli smo 5500 sati mentorišući odnosno baveći se monitoringom zaposlenog osoblja u ustanovama socijalne zaštite za sprovođenje programa procene i pripreme korisnika za život u najmanje restriktivnom okruženju
- Struktuisali smo i napravili plan i program rada 8 dnevnih boravaka u Srbiji (dnevni boravak iz Šida, Paraćina, Bele Palanke, Odžaka, Stare Pazove, Čajetine, Užica, Vladičinog Hana.) Trenutno smo u procesu pravljenja mreže 16 dnevnih boravaka u Srbiji kako bi se obezbedila lakša razmena informacija među dnevnim boravicma,opštinama, roditeljima, svim zainteresovanim osobama i ojačala socijalna usluga Dnevni boravak.
- Edukovali smo 52 radnika iz 9 dnevnih boravaka za sprovođenje programa procene i pripreme osoba sa smetnjama u razvoju za život u najmanje restriktivnom okruženju
- Proveli smo 3200 sati tokom mentorisanja odnosno monitoringa radnika u 9 dnevnih boravaka za osobe sa smetnjama u razvoju za sprovođenje programa procene i pripreme korisnika za život u najmanje restriktivnom okruženju
- Nakon naše edukacije predstavnika Opština 6 od 8 dnevnih boravaka je Opština prihvatila da finansira u budućnosti.
- Kreirali smo instrument za funkcionalnu procenu osoba sa smetnjama u razvoju. Ovim upitnikom tj „Skalom procene opšte funkcionalnosti korisnika“ se dobija širok dijapazon podataka iz oblasti samostalnosti, adaptibilnosti i grupne dinamike.
- Obrađivali smo i analizirali dobijene podatke za 1125 korisnika sa smetnjama u razvoju iz institucija i 195 osoba sa smetnjama u razvoju koja žive u svojim porodicama, iz kompleksog upitnika „Skala procene opšte funkcionalnosti korisnika“, a na osnovu nje utvrđivali potrebe i prioritete kod korisnika i kreirali individualne planove tretmana za njih. Individualni planovi se trenutno sprovode u institucijama gde ove osobe žive, u dnevnim boravcima i njihovim matičnim kućama.
- 2246 dece i osoba sa smetnjama u razvoju sa teritorije Srbije je do sada obuhvaćeno našim različitim programima i aktivnostima
- 741 roditelja osoba sa smetnjama u razvoju je obuhvaćeno savetodavnim radom i posebno osmišljenim edukacijama „Zalaganje za integraciju u društvenu zajednicu i druge sisteme reforme“, a sve u cilju pružanja podrške i poboljšanja kvaliteta života svoje dece
- Pokrenuli smo prvi dnevni boravak 2002. godine u kome aktivno participiraju roditelji u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju sa Opštine Zvezdara, što je prvi dnevni boravak u Srbiji koji nije pokrenut od strane državnih organa. Osmislili smo plan i program rada ovog dnevnog boravka i obučili osoblje za rad.
- Kreirali smo didaktički materijal koji olakšava osobama sa smetnjama u razvoju svakodnevno funkcionisanje i usvajanje životnih veština. Kreirali smo kuvare u slikama, podmetače za postavljanje obroka, magnetne table sa sličicama za lakšu organizaciju aktivnosti.
- Centar za porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja i organizacija Save the children su nas angažovali na programima razvoja hraniteljstva u Srbiji.
- Ministarstvo rada i socijalne politike nas je angažovalo na projektu „Informisanje je put do dostupne usluge“. Cilj projekta je uspostavljanje dostupnosti socijalnih usluga akterima u zajednici.
- Edukovali smo radnike centara za socijalni rad iz tri grada: Aleksinca, Paraćina i Novog Sada za razvoj novih socijalnih usluga i praćenje postojećih.
- Autori smo akreditacija planova tretmana za rad sa osobama sa smetnjama u razvoju koji će se primenjivati u ustanovama socijalne zaštite, a sve u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu
- Ostvarili smo dobru saradnju sa fakultetima tako da se udruženo bavimo rešavanjem problema koje imaju osobe sa smetnjama u razvoju i kreiranjem nove socijalne politike.
- Osmislili smo i realizovali brojne medijske kampanje za razbijanje predrasuda o osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju u saradnji sa različitim medijskim kućama. Trenutno je aktuelna kampanja «Svi smo u razvoju». Reklama se emituje na nekoliko nacionalnih tv kanala.
- Napisali smo sinopsis za dva dokumentarna filma u saradnji sa B92 snimili dva filma koji su učestvovali na Festivalima dokumentarnih filmova kod nas i u Evropi o problemima i mogućim rešenjima u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju
- Razvili smo sistem saradnje sa privatnim i društvenim firmama iz lokalnog sektora i do sada sa njih 2486 ostvarili partnerstvo na različitim akcijama.
- Učestvovali smo na mnogobrojnim konferencijama, treninzima, okruglim stolovima , organizovanim od strane drugih organizacija
- Autori smo jedinstvene kompjuterske baze podataka ISEEDORA (informacioni sistem elektronske evidencije dece ometene u razvoju) koju smo kreirali uz podršku BPM-a odnosno beogradske poslovne mreže
- Imamo višegodišnje iskustvo sa organizacijama iz inostranstva: sarađivali smo 4 godine sa organizacijom „People in need“ iz Češke sa kojima smo pokrenuli socijalnu uslugu zaštićenog stanovanja u instituciji „Dr. Nikola Šumenković“ i „Srce u Jabuci“ i 2 godine sa orgnizacijama „Savez Srpske omladine“ i „FUB“ iz Švedske. Organizacija „People in need“ je angažovala nas i MINRZS na pokretanju socijalnih promena u Srbiji.
- Struktuisali smo, kreirali i pokrenuli prvi informativni centar „Na dobrom putu“ u Srbiji u sardnji sa češkom organizacijom „People in Need“
- Patrik Donlan, savetnik i međunarodni ekspert na polju socijalnih usluga iz Engleske iz OPM-a (Oxford policy menagement) je tražio dozvolu da modifikuje naš program „Škola životnih veština“ i instrument procene „Skala procene opšte funkcionalnosti korisnika“ kako bi počeli da se primenjuju u socijalni sistem u Engleskoj.
- Imamo dugogodišnju dobru saradnju sa ministarstvima, gradskim sekretarijatima i ambasadama na polju pružanja socijalnih usluga.
- Organizovali smo i sproveli edukativne seminare za predstavnike 25 Udruženja roditelja za saradnju sa lokalnim samoupravama, društvenim i prvatnim biznis sektorom
- Struktuisali smo i pokretanuli socijalnu uslugu „Pomoć roditeljstvu“, koja je u našoj zemlji u razvoju .

Aktivno sarađivali sa UNICEF-om Srbija na sledećem:
- Republički zavod za socijalnu zaštitu i UNICEF su nas angažovali u okviru projekta transformacije institucija za decu bez roditeljskog staranja. «Program osnovne obuke za rad sa osobama sa smetnjama u razvoju» prošlo je 96 stručnjaka iz domova za decu bez roditeljskog staranja iz 12 institucija u Srbiji («Duško Radović» Niš, Dom «Jovan Jovanović Zmaj»Beograd, Dečje selo Sremska Kamenica, «Petar Radovanović» Užice, «Moša Pijade» Beograd...)
- Od strane UNICEF-a smo angažovani na projektu „ Jačanje kapaciteta ključnih aktera deiinstitucionalizacije i socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju iz Jugoistočne Srbije“. Projekat se realizovao u okviru projekta „Podrška porodicama dece sa smetnjama u razvoju“ koji je sprovodio UNICEF Srbija u partnerstvu sa Ministrastvom rada i socijalne politike Republike Srbije, a koji finansirala Vlada Republike Italije.
- Projekat „Podrška deinstitucionalizaciji dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju iz ustanove za rezidencijalni smeštaj u Kulini “ smo implementirali u okviru krovnog projekta "Podrška deinstitucionalizaciji dece, posebno dece sa smetnjama u razvoju, jačanje kontinuuma servisa na lokalnom i nacionalnom nivou koji je sprovodila kancelarija UNICEF-a u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, a finansirala Vlada Republike Italije.
Cilj projekta je stvaranje uslova za deinstitucionalizaciju dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju, smeštene u dom za rezidencijalni smeštaj dece u Kulini, odnosno za obezbeđenje kontinuiteta podrške u lokalnoj zajednici.
- Projekat „Podrška deinstitucionalizaciji dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju iz ustanove za rezidencijalni smeštaj u Kulini - pokretanje socijalne usluge Male domske zajednice“ - Nastavak projekat se sprovodi u sklopu krovnog projekta: "Podrška deinstitucionalizaciji dece, posebno dece sa smetnjama u razvoju, jačanje kontinuuma servisa na lokalnom i nacionalnom nivou" koji je sprovodila kancelarija UNICEF-a u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, a finansirala Vlada Republike Italije . Cilj projekta - podrška daljem procesu deinstitucionalizacije dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju u ustanovi za rezidencijalni smeštaj odraslih u Kulini, odnosno procesu zatvaranja dečjeg odeljenja u ovoj ustanovi, kroz obezbeđivanje adekvatne individualizovane i kontinuirane podrške u lokalnoj zajednici.
- Uradili smo procenu 146 dece sa smetnjama u razvoju i razvili strategiju njihovog izlaska iz „Doma za smeštaj odraslih lica Kulina“
- Tokom 6 meseci sprovodili smo pripremu 21 deteta za prelazak u hraniteljske porodice. Tokom navedenog perioda deca su kroz improvizovane životne situacije a u zaštićenim uslovima obučavana veštinama potrebnim za svakodnevno funkcionisanje.
- Pomogli smo razvoj socijalne usluge Mala domska zajednica, za decu sa smetnjama u razvoju u okviru čega smo:
- Edukovali zaposlene u domovima za smeštaj dece bez roditeljskog staranja za rad sa decom sa smetnjama u mentalnom razvoju
- Izvršili adaptaciju prostora u pet domova za smeštaj dece bez roditeljskog staranja za potrebe dece sa smetnjama u mentalnom razvoju
- Formirali dokumentaciju za praćenje korisnika koju zaposleni u Malim domskim zajednicama koriste u radu sa svojim korisnicima
- Prilikom prelaska dece iz rezidencijalnih ustanova u Male domske zajednice pružali podršku u procesu adaptacije dece
- Kreirali praktične savete za rad sa decom iz kojih je potom prozašao novi akreditovani program kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu pod nazivom „Primena konkretnih postupaka u cilju poboljšanja funkcionalnosti osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju“

Realizovane aktivnosti u Crnoj Gori:
- Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UNICEF Crne Gore nas je angažovao 2014 godine -naziv programa „Jačanje ključnih aktera deinstitucionalizacije u Crnoj Gori“ , priprema dece sa smetnjama u razvoju koja menjaju smeštaj. Svrha ove aktivnosti bila je pružanje podrške Ministarstvu rada i socijalnog staranja (MRSS) u obezbeđivanju pune zaštite prava dece (sa smetnjama) koja menjaju smeštaj. Ciljevi ovog zadatka bili su: 1) jačanje kapaciteta relevantnih profesionalaca u identifikovanju i pružanju podrške deci koja menjaju smeštaj u skladu sa njihovim potrebama, naročito dece sa smetnjama u razvoju, u skladu sa planovima MRSS-a koji se odnose na deinstitucionalizaciju dece i 2) pružanje praktične podrške relevantnom osoblju u institucijama / centrima za socijalni rad u cilju podrške deci sa smetnjama u razvoju koje su u skorije vreme ili će uskoro promeniti smeštaj.
- Tokom dvadeset i tri dana rada, Dečje srce je jačalo kapacitete relevantnih profesionalaca u identifikovanju i odgovoru na potrebe dece koja menjaju smeštaj u skladu sa planom deinstitucionalizacije dece Ministarstva rada i socijalnog staranja. U skladu sa tim, kreiran je plan rada koji je odobren od strane UNICEF-a.
- Održana je seminar za predstavnike centara za socijalni rad i Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore u junu 2014. godine. Cilj radionice je bio priprema predstavnika centara za socijalni rad i ministarstva rada i socijalnog staranja za praktičnu primenu međunarodnih standarda i prenošenje primera dobre prakse za pripremu i podršku deci sa smetnjama u razvoju koja menjaju smeštaj.
- U junu 2014. godine stručnjaci Dečjeg srca su pružali podršku zaposlenima u Resursnom centru Podgorica, predstavnicima centara za socijalni rad koji su zaduženi za decu koja menjaju smeštaj i predstavnicima ustanove „Komanski most“.
- Tokom juna 2014. godine sa ciljem podrške jačanja kompetencija zaposlenih u domu „Mladost“ Bijela za pružanje podrške u zbrinjavanju dece sa težim smetnjama u mentalnom i psihofizičkom razvoju pružena je podrška zaposlenima.

Projekti podržani od strane Evropske Unije:
- Projekat prekogranične saradnje „Nama je stalo“ – cilj projekta je bio da promoviše socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom i njihovih porodica kroz zajedničke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbiji.
- Realizovan projekat „Delujemo jer nam je stalo“ – Jačanje pluralizma društva prema osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Evropske Unije u okviru programa Evropskog Instrumenta za Demokratiju i Ljudska Prava (EIDHR), uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Realizacijom projekta pomogli smo inkluziju dece sa smetnjama u razvoju u redovan sistem vaspitanja i obrazovanja u tri grada u Srbiji – Jagodina, Ćuprija, Paraćin. U okviru projekta sprovedene edukacije nastavnika i stručnik saradnika u redovnim školama, roditelja dece bez smetnji u razvoju, roditelja dece sa smetnjama u razvoju, i održane radionice sa decom tipične populacije koje u svom okruženju imaju vršnjake sa smetnjama u razvoju.
- Realizovan projekat „Naš grad je naš dom“ - koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji, a realizuje hibaf international Ab, uz podrsku Ministarstva rada, zaposljavanja, borackih i socijalnih pitanja i Ministarstva zdravlja Republike Srbije okviru programa unapredjenja polozaja korisnika rezidencijalnih ustanova za osobe sa intelektualnim i mentalnim poteskcama kroz stvaranje uslova za njivoho ukljucivanje u drustvo u lokalnoj zajednici „Otvoreni zagrljaj“. U okviru ovog projekta 15 osoba sa teritorije Opštine Aleksinac deinstitucionalizovano i smešteno u hraniteljske porodice, razvijeni su vaninstitucionalni oblici zastite na teritoriji opstine Aleksinac: urgentno hraniteljstvo, specijalizovano hraniteljstvo, stanovanje uz podrsku, pomoc u kuci, predah zastita. Mapirano je 87 odraslih osoba sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom u 9 institucija rezidencijalnog tipa. Ojacana je lokalna zajednica kroz odrzane seminare i edukacije.
- Realizovan projekat „Put od institucije do samostalnog života“ – Jačanje kapaciteta kljucnih aktera transformacije institucije, deinstitucioalizacije i socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju u lokalnu zajednicu. Projekat je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji, a realizuje hibaf international Ab, uz podrsku Ministarstva rada, zaposljavanja, borackih i socijalnih pitanja i Ministarstva zdravlja Republike Srbije okviru programa unapredjenja polozaja korisnika rezidencijalnih ustanova za osobe sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama kroz stvaranje uslova za njihovo uključivanje u društvo u lokalnoj zajednici „Otvoreni zagrljaj“. Nosilac projekta je Dom za smeštaj odraslih lica Kulina a partnerska organizacija je „Dečje srce“ . Projektom je: deinstitucionalizovano 10 osoba I smesteno u hraniteljske porodice u lokalnim zajednicama sirom Srbije; razvijen pilotiran program transformacije institucije “Kulina”, procene i pripreme odraslih punoletnih lica sa smetnjama u mentalnom razvoju za izlazak u lokalnu zajednicu; Izvršena procena korisnika Doma za smeštaj odraslih lica Kulina; ojačani kapaciteti stručnih kompetencija zaposlenih u domu Kulina za proces deinstitucionalizacije; ojačani volonterski resursi u lokalnoj zajednici za pripremu odraslih punoletnih lica sa smetnjama u mentalnom razvoju za proces njihovog socijalnog uključivanja u lokalnu zajednicu; institucionalni smeštaj i kroz proces socijalne inkluzije uključuju se u zajednicu; povećani kapaciteti pružaoca socijalnih i zdravstvenih usluga u lokalnim zajednicama i formirana mreža integrisanog pristupa pružanju usluga u Srbiji; prikupljeni, sistematizovani i pravilno promovisani primeri dobre prakse dobijeni tokom realizacije projekta.
- U toku realizacija projekta „Znanjem za bolje sutra“ - podrška obrazovnom uključivanju mladih Roma. Projekat je podržan od strane EU, Delegacije EU u Srbiji u okviru programa „Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući i Rome kroz uvođenje raznovrsnih socijalnih usluga u zajednici“. Projekat traje 20 meseci, do avgusta 2017. godine.

Kancelarije: Beograd, Srbija i Podgorica, Crna Gora


Izdate knjige, priručnici, praktikumi na osnovu primera dobre prakse :

- „Ruka moja tvojoj znači da postaneš čovek jači“ – priručnik za pružanje usluge lični pratilac deteta, kreiran tokom sprovođenja usluge Lični pratilac deteta u okviru projekta „Individualna podrška detetu za nesmetano obrazovanje“
- Knjigu „Put od institucije do samostalnog života“,
- Knjigu „Škola životnih veština“
- Praktikum „Vodič kroz školu životnih veština“
- Praktikum „Strukturalizacija i institucionalizacija usluge dnevni boravak „
- Edukativnu slikovnicu „Šta treba da znaš opasnost od struje da izbegavaš“ namenjene deci sa smettnjama u mentalnom razvoju i deci predškolskog uzrasta urađeno u saradnji sa Elektro Privredom Srbije
- Knjigu „Kuvar za osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju“
- Priručnik „ Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva“ – priručnik posvećen podršci osoba sa invaliditetom
- Priručnik „Sa srcem na dlanu“ – podrška roditeljima dece sa smetnjama u mentalnom razvoju
- Priručnik „Oči u oči“ – priručnik za nastavnike
- Priručnik „Svet očima ljubavi“ – priručnik za roditelje dece opšte populacije
- Priručnik „Dajem carstvo za naše drugarstvo“ – priručnik za senzibilizaciju drugara dece sa smetnjama u razvoju iz redovnih škola
- Priručnik „Smernice za rad sa decom sa smetnjama u mentalnom razvoju“ – priručnik za volontere
- Hranitelji ljudi velikog srca - Jačanje kapaciteta hranitelja za zbrinjavanje osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim invaliditetom
- Naš grad je naš dom – informator o dostupinim servisima unutar društvene zajednice opštine Aleksinac
- Koraci puni nade – Rezidencijalne institucije za smeštaj osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim invaliditetom
- Lepa reč je dobar lek- Pružaoci medicinskih usluga u procesu socijalne usluge
- Moj grad je moja odgovornost - jačanje kapaciteta volontera za rad sa porodicama sa osobama sa mentalnim i/ili i ntelektualnim invaliditetom
- Struktuisanje socijalnih usluga

Saradnik u pisanju stručnih studija u okviru projekta „Put od institucije do samostalnog života“, 2015. god.:
- „Idem tamo gde pripada“ – informator: Model za sve
- „Nismo jednaki budimo ravnopravni“ – jačanje kapaciteta pružaoca socijalnih usluga za pripremu osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim invaliditetom za samostalni život
- „Kad zidovi postanu tesni“ – deinstitucionalizacija i transformacija rezidencijalnih ustanova


Od svog osnivanja do danas, Humanitarna organizacija „Dečje srce“ ostvarila je partnerstvo: Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo prosvete i nauke, Republički zavodom za socijalnu politiku, UNICEF, Fondom za socijalne inovacije, institucijama za smeštaj osobama sa smetnjama u razvoju, institucijama za decu bez roditeljskog staranja, Centrima za socijalni rad, Dnevnim boravcima i Centrima za porodični smeštaj dece i omladine, Opštinama , medijskim kućama, domaćim i stranim organizacijama itd. Uticali smo na socijalne promene u Republici Srbiji kroz:
- pripremu za proces transformacije i deinstitucionalizacije institucija za smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju
- pripremu za proces transformacije institucija za smeštaj dece bez roditeljskog staranja
- priprema dece sa smetnjama u razvoju za prelazak u hraniteljske porodice (specijalizovano hraniteljstvo)
- pripremu dece i osoba sa smetnjama u razvoju za izlazak u lokalnu zajednicu
- razvili smo sistem procene napretka dece i osoba sa smetnjama u razvoju
- uveli u institucionalnu dokumentaciju individualne planove i planove tretmana ranjivih grupa
- pokretali programe socijalne inkluzije dece i osoba sa smetnjama u razvoju
- sprovodili edukacije svih aktera u socijalnoj zaštiti
- struktuisali nove socijalne usluge
- razvijali partnerstva na lokalnom nivou između pružaoca socijalnih usluga i Opština
- uticali na podizanje svesti lokalne zajednice o potrebama i mogućnostima osoba sa smetnjama u razvoju
- kreirali jedinstvenu komjutersku bazu podataka za decu bez roditeljskog staranja koja odlaze u hraniteljske porodice koja će se koristiti na Nacionalnom nivou.
- edukovali volontere i osoblje iz institucija za programe pripreme osoba sa smetnjama u razvoju za izlazak iz institucija
- edukovali roditelje i staratelje da budu partneri u procesu pripreme dece sa smetnjama u razvoju za usvajanje životnih veština

 

Preporuke

Preporuke potvrđuju naš rad, otvaraju nova polja za saradnju i motivišu nas da svaki naredni korak bude bolji, kvalitetniji i sadržajniji od predhodnog. Sarađujemo sa Ministarstvima, Republičkim službama, Opštinama, UNICEF- om, donatorima iz zemlje i inostranstva, Udruženjima roditelja, Institucijama koje brinu o osobama sa smetnjama u razvoju Fakultetima i organizacijama stručnjaka i mnogim drugima, a šta oni misle o nama i našem radu pogledajte u prilogu.

Opširnije...

Partneri Dečjeg srca

Kvalitet života će nam se poboljšati ako izaberemo dobrog životnog partnera, kvalitet rada će nam se poboljšati ako imamo adekvatnog poslovnog partnera, kvalitet usluge koje pružamo će se poboljšati ako se nas više sa različitim znanjima i mogućnostima krećemo ka istom cilju. Dečje srce godinama traži, bira i nalazi partnere. Biramo i biraju nas, a cilj nam uvek ostaje isti, pomagati onima kojima je naša pomoć neophodna.

Opširnije...

Mapa

 

Na ovoj mapi možete da vidite mesta na kojima smo radili do sada.

 

Posebno izdvajamo

Od 2001. godine naš rad smo zasnovali na 10 načela:

  1. Ljubav prema poslu koji obavljamo
  2. Nesebicni trud pri ostvarivanju postavljenog cilj
  3. Želja da pomeramo granice svojih mogucnosti
  4. Od korisnika naših usluga treba da izvucemo maksimalne potencijale
  5. Korisnik treba da maksimalno uživa u našem društvu
  6. Neophodno je kreirati sve što je potrebno da bi korisnik imao kvalitetniji, lakši i ispunjeniji život
  7. Razvijati timski rad u kome svaki clan tima bira i biva biran za posao koji ce obavljati
  8. Razmenjivati znanje, iskustvo i program sa svim relevantnim akterima u zemlji i inostranstvu koji bi mogli da unaprede, oplemene i osavremene naš rad.
  9. Doci do najudaljenijeg mesta u Srbiji ako znamo da ce naš rad izazvati pozitivnu promenu u kvalitetu života bilo kog coveka
  10. Strateški, planski i sistematicno pristupati planiranim sadržajima

Opširnije...

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs