S obzirom na to da je pred nama zima i period slava, a samim tim nam dolazi povećanje naših stomačića, tokom oktobra meseca dosta smo vežbali i šetali kako ne bi izgubili kondiciju koju smo stekli tokom leta.
Da se radujemo vežbama i fudbalu govori i činjenica da je na skupovima u balonu tokom oktobra bilo od  17 do 19 naših drugara kao i 3 do 4 volontera. No, pored rekreacije u balonu Zlatna lopta, naši drugari jako vole i kuglanje u kuglani Žabac. Čak tridesetoro naših drugara sa 5 volontera  uživalo je u obaranju čunjeva i jačalo svoje mišiće. Rekreativna šetnja Botaničkom baštom omogućila nam je da naših 24 drugara i 5 volontera vidi neke nove i retke vrste biljaka ali i osveži svoje zalihe vazduha svežim koji smo dupoko udisali tokom šetnje baštom.  Na izletu Beograd iz doba vitezova rekreativno edukativnog karaktera prisutvovalo je 23 naših drugari i 3 volontera, gde smo uz šetnju obišli razne kultuno istojiske znamenitosti tog doba.