Konferencija

Dragi naši,
Konferencija „Model socijalne brige lokalne zajednice o sugrađanima sagledan kroz socijalnu inkluziju najmarginalizovanijih grupa osoba sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom“ održana je 27. maja u Aleksincu u sali Centra za kulturu.


Na konferenciji su prisustvovali predstavnici rezidencijalnih institucija, medicinskih usluga, Komunalne službe, Zavoda za zapošljavanje, Televizijie, kao i predstavnici lokalnih zajednica u Srbiji, hranitelji, ali i svi zainteresovani građani. Prisutnima su se posebno obratili Nena Darmanović - inspektorka u socijalnoj zaštiti, potom Dragan Veselinović ispred Gerontološkog centra „Jelenac“, Sadrjia Hot – socijalni radnik iz Tutina, Rade Jeremić ispred Gerontološkog centra Knjaževac, kao i hranitelji i volonteri. Na konferencijii je istaknut značaj procesa deinstitucionalizacije i važnost povratka osoba u zajednicu u kojoj su rođeni. Posebno je pohvaljena strategija i detaljan plan projekta koji se ogledao u  umrežavanju aktera sa različitih teriotrija širom Srbije, čije se aktivnosti jesu razlikovale ali je cilj uvek bio isti. Na samoj konferenciji je posebnu pažnju privukao nastup Zvonka iz Sremčice koji je svima ukazao na svoje zadovoljstvo i oduševljenost ali i nestrpljenje zbog budućeg prelaska u hraniteljsku porodicu i napuštanja domskog smeštaja.
Konferencija projekta „Naš grad je naš dom“ završena je isticanjem važnosti umrežavanja i jačanja kapaciteta lokalne zajednice, ali i uspotavljanja novih socijalnih usluga. Takođe, ocenjeno je da je projektni tim sve aktivnosti realizovao na zavidnom nivou i postavio temelj u, ovom za sve nas, posve novom procesu deinstitucionalizacije.