Korak bliže


Druga parktična edukacija na Zlatiboru

Dragi naši, zadovoljstvo nam je da možemo da vas obavestimo da je u okviru projekta „Naš grad je naš dom“ održana druga praktična edukacija na Zlatiboru, i to kao nastavak realizovanih i kotinuiranih aktivnosti za deinstitucionalizaciju i povratak osoba sa smetnjama u metalnom i/ili intelektualnom razvoju u lokalnu zajednicu.


Nakon teorijske obuke hraniteljskih porodica gde su razvijene kompetencije i znanja vezana za specifučnost načina funkcionisanja osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim invaliditetom, kao i nakon praktične sedmodnevne edukacije, po jasno utvrđenim kriterijumima izabrano je 15 najfunkcionalnijih korisnika i 15 hraniteljskih porodica. Program „Škole Životnih veština“, porodičnoliki ambijent i okruženje, učinio je  da se učesnici osete što samostalnije uz mogućnost sagledavanja lične odgovornosti koju donosi život van institucija u toplini porodičnog doma. Korisnici i hranitelji su bili  partneri u realizaciji prakticno edukativnih aktivnosti, i gde su na naše veliko zadovoljstvo ubrzo disali kao već dobro uigran tim. Aktivnosti praktične edukacije na Zlatiboru odvijale su se u skladu sa ritmom dana koji su svi prihvatili, a posebna pažnja je posvećena uvažavanju individualnosti svake osobe, poštovanju prava i dostojanstva i mogućnosti izbora.
Praktična edukacija u potpunosti je ostvarila cilj, o čemu govore informacije koje su dobijene tokom povratka od korisnika, hranitelja, stručnjaka iz ustanova. Hranitelji su nastavili komunikaciju telefonom sa korisnicima, čineći na taj način još jedan korak bliže,  ka ostvarivanju i pružanju mogućnosti osobama sa smetnjama u razvoju da napreduju i razvijaju se u podsticajnoj sredini, inspirativnoj za emotivno oporavljanje i socijalno osnaživanje.