Mapiranje potreba 87 korisnika sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama smeštenih u 9 rezidencijalnih institucija


U periodu novembar-decembar 2014. godine, a u okviru prokejta „Naš grad je naš dom“ izvršeno je mapiranje 87 korisnika u ustanovama socijalne zaštite od strane Centra za socijalni rad opštine Aleksinac. Mapirane su potrebe, potencijali i funkcionalnost osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama smeštenih u 9 rezidenijalnih institucija, u Tutinu, Kragujevcu, Velikom Popovcu, Sremčici, Izvoru-Paraćin, Trbunju-Blace, Knjaževcu, Kulini i Tešici. Zbrinjavanje smeštajem u ustanovama širom Srbije bila je neminovnost određenog trenutka, usled nepostojanja usluga u zajednici i potrebne podrške, koje bi da su postojale, nekima od njih omogućile ostanak.


Samu procenu su radili edukovani stručnjaci, zaposleni u institucijama, dok su tri eksperta pratila rad stručnjaka zbog značaja koji procena ima za korisnike na polju donošenja odluke o mogućnostima za izlazak iz institucije i pronalaženja kvalitetnijih, sadržajnijih i humanijih uslova za život.
Procena korisnika mapiranjem je direktno povezana sa donošenjem odluka za struktuisanje postojećih i uspostavljanjem novih usluga u lokalnoj zajednici, potrebnih za korisnike, osobe sa smetnjama u intelektualnom i mentalnom funkcionisanju.
Takođe, izabrano je 30 osoba za odlazak na 7-dnevni kamp „Škola životnih veština“. Kroz proces osamostaljivanja, prolazak kroz praktičnu obuku u okviru škole „Životnih veština“, planira se da 15 osoba sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom dostigne takav stepen funkcionalnosti da mogu da napuste instituciju kao restriktivno okruženje i budu zbrinuti hraniteljstvom kao prelaznim oblikom podrške do konačnog osamostaljivanja.
Važno je naglasiti da  je tokom mapiranja uspostavljena dobra saradnja eksperata iz Centra za socijalni rad opštine Aleksinac i Dečjeg srca sa osobljem u institucijama.
Ovim će biti realizovan cilj da 15 osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama napusti rezidencijalne ustanove i bude zbrinuto u manje restriktivnim uslovima.