Učim da brinem o sebi


Poštovani,

Pozivamo vas da se priključite akciji
„Učim da brinem o sebi! “

Tokom 2016. godine smo uz Vašu nesebičnu pomoć realizovali tri puta program „Škola životnih veština“. Želimo da i u 2017. godini nastavimo sa programom i pomognemo deci i mladima sa smetnjama u mentalnom razvoju da izađu iz institucionalnih i porodičnih azila. Stvaranje iskustvene šeme njima pomaže da u sredini u kojoj žive mogu da budu korisni i sebi i drugima. Škola im pomaže da pronađu, sagledaju i maksimalno stave u funkciju svoje potencijale kako bi bili što samostalniji i nezavisniji od roditelja i ljudi koji o njima trenutno brinu. Neki mladi sa smetnjama u mentalnom razvoju su se zahvaljujući programu „Škola životnih veština“ osposobili i radno angažovali (proizvode papirne kese koje se distribuiraju u objektima „Apoteka Beograd“).


U programu „Škola životnih veština“, koji će se održati u aprilu 2017 godine, 35 osoba sa smetnjama u razvoju, iako imaju po dvadeset i više godina, učiće da samostalno brinu o ličnoj higijeni i svojim stvarima, da se orjentišu u poznatom i nepoznatom prostoru, pripremaju obroke itd. Zbog previše zaštitničkog stava roditelja ili nepostojanja ovakvih programa u radu sa osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju mnoge osobe tek sa deset, dvadeset ili trideset godina su u prilici da nauče životne veštine. Roditelji nakon programa dobijaju jasne smernice od stručnjaka kako da postanu partneri u odrastanju svog deteta.

Zato Vas pozivamo da zajedno pružimo podršku i organizujemo program „Škola životnih veština“ za osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju. Potrebno je da do početka aprila obezbedimo 840 000 dinara (mi smo do sada obezbedili 340 000 dinara), koliko košta ovakav boravak za 35 osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju i 10 edukatora, kupovinu hrane i najosnovnijih stvari za ličnu higijenu.
Uključite se i shodno Vašim mogućnostima pomozite da pribavimo sredstva.Pozivamo Vas da dođete i vidite kako smo upotrebili Vašu pomoć. Otvoreni smo za razgovor i predloge oko svakog oblika saradnje za koji mislite da bi bio pogodan.

Naši kontakt telefoni su 011/6550201; 011/2444518; 011/3349623; 064/8135623
Kontakt osoba: programski konsultant Spasić Ana
Žiro račun br.: 250-1340000055060-07 (donatorstvo)

Unapred zahvalni,

Predsednik organizacije “Dečje Srce”
dipl. def Goran Rojević