Moj dnevnik

Moj dnevnik je knjiga koja je nastala iz potrebe da se na jedinstven, sveobuhvatan i za budući rad koristan način prate postignuća dece i osoba sa smetnjama u razvoju a koja su smeštena u sisitemu socijalne zaštite.

Ova knjiga obuhvata četiri različita dokumenta, čijim se redovnim i detaljnim popunjavanjem, stiče uvid u svakodnevno funkcionisanje kako grupe tako i pojedinca, njihove mogućnosti, učešće u svakodnevnim aktivnostima kao i napredovanje grupe ili pojedinca.