Inovacije

Didaktički materijal

Didakticki materijal 2 Didaktički materijal predstavlja skup praktičnih i očiglednih sredstava koja pomažu usvojenje neophodnih znanja i savladavanje složenih životnih veština.

Materijal se koristi dok se ne uvidi da je zadata veština savladana. Didaktička sredstva se prilagođavaju realnim potrebama i mogućnostima osobe koja ih koristi. Zbog toga je neophodno da stučnjaci i asistenti budu edukovani za koripćenje i kreiranje didaktičkog materijala.

Cilj izrade i upotrebe didaktičkog materijala je omogućavanje osobama sa smetnjama u razvoju da na lak, interesantan i zanimljiv način savladaju svakodnevne životne veštine. Upotrebom ovako osmišljenog materijala oni stiču samopouzdanje, osećanje odgovornosti i važnosti u kolektivu.

Opširnije...

Skala procene

SKALA PROCENE OPŠTE FUNKCIONALNOSTI UČESNIKA

Instrument za procenu koji ima za cilj da se prikupe validni podaci o osobama sa smetnjama u razvoju koje se nalaze u sistemu socijalne zaštite ili se nalaze u biološkim porodicama a učesnici su različitih programa (Škola života, Škola životnih veština).

Skala je podeljena u tri oblasti – SAMOSTALNOST, ADAPTIBILNOST I GRUPNA DINAMIKA. Procenom učesnika kroz pomenute oblasti, procenjujemo način funkcionisanja učesnika kao i nivo njegove osposobljenosti za život u najmanje restriktivnom okruženju.

Opširnije...

Baze podataka

ISEEDORA – Informacioni Sistem Elektronske Evidencije Dece Ometene u Razvoju

 Adekvatna priprema za život u malim zajednicama podrazumeva prikupljanje i obradu podataka o učesnicima programskih aktivnosti. Primetili smo u toku rada da učesnici uključeni u ovaj program imaju preobimnu dokumentaciju na osnovu koje prate postignuća kod korisnika svojih usluga. Budući da je postojeća dokumentacija dosta obimna i slabo pregledna, potrebno je mnogo vremena i truda da se pronađu potrebna dokumenta. Navedeni program omogućava:

Opširnije...

Moj dnevnik

Moj dnevnik je knjiga koja je nastala iz potrebe da se na jedinstven, sveobuhvatan i za budući rad koristan način prate postignuća dece i osoba sa smetnjama u razvoju a koja su smeštena u sisitemu socijalne zaštite.

Ova knjiga obuhvata četiri različita dokumenta, čijim se redovnim i detaljnim popunjavanjem, stiče uvid u svakodnevno funkcionisanje kako grupe tako i pojedinca, njihove mogućnosti, učešće u svakodnevnim aktivnostima kao i napredovanje grupe ili pojedinca.

  • Dnevnik rada beleži sve informacije o jednom detetu na dnevnom nivou i omogućava praćenje promena i uticaja pojedinih aktivnosti na život deteta
  • Mesečni izveštaj prati grupu dece njihovu kohezivnost, promene i socijalnu uključenost tokom jednog meseca.
  • Mesečni izveštaj o detetu opisuje promene kod deteta i omogućava njihovo lakše uočavanje, uticaj i planiranjebudućih aktivnosti
  • Plan saradnje angažaovanog osoblja pomaže razvoju timskog rada i odgovornosti tokom obavljanja planiranih aktivnosti

 

Moja knjiga

Moja knjiga ima za cilj da na pozitivan i asertivan način predstavi dete ili osobu sa smetnjama u mentalom razvoju koja sama sebe zbog svojih smetnji I ograničenja ne bi mogla predstaviti. U ovoj knjizi o pojedincu se piše u prvom licu, što omogućava da se već kroz čitanje teksta približimo detetu/osobi kako bi se stekaoutisak da se ono baš nama obraća i sama sebe predstavlja.

Opširnije...

Rok grupa

Bend2Formiranje benda “Zvuci srca” predstavlja jedinstveni projekat na teritiriji naše zemlje, regiona i šire, koji je okupio mlade osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju, koji su sa velikim entuzijazmom započeli pripreme za građenje novog “brenda”. Postojanje benda s jedne strane omogućava razvoj potencijala članova grupe, kao i promovisanje rada koji vodi ka njihovom kvalitetnijem životu, a s druge strane dovodi do razbijanja predrasuda o sposobnostima ove populacije i njihovo uključivanje u društvenu zajednicu.

Cilj je socijalna integracija osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju kroz razvoj procesa njihovog samozastupanja.

Želja nam je bila da se u procesu socijalne inkluzije osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju predstave na što pozitivniji način i da njihovi talenti njih predstavljaju umesto da ih mi zastupamo.

Bend čini sedam članova od kojih je trojica članova iz Doma za odrasla lica “Srce u jabuci” , a ostale članove čine momci i devojka dugogodišnji učesnici naših programa koji su pokazali poseban talenat u razvoju muzičkih sposobnosti.

Opširnije...

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs