Edukacija volontera

Razvijanje volonterskog servisa


Volonterizam razvijamo od svog postojanja, već jedanaest godina. Kroz organizaciju je do danas edukovano (teorijski i praktično) preko 500 volontera, različitog znanja i obrazovanja, ali svi sa istom željom da pomognu deci i osobama sa smetnjama u razvoju. Volonteri kod nas ostaju najmanje 6 meseci, a većina rad organizacije prati godinama. Konkursi za volontere se raspisuju svakih 6 meseci.

Teorijska obuka obuhvata: 

Praktična obuka (sa mentorom): 

Edukaciju volontera najčešće su prolazili studenti završnih godina fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, studenti psihologije, pedagogije i socijalnog rada. Edukovali smo volontere koji su učestvovali u pripremi dece za izlazak iz institucije, za rad sa decom u porodicama, kao i rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju na terenu van njihovog mesta boravišta.