Didaktički materijal

Didaktički materijal

Didakticki materijal 2 Didaktički materijal predstavlja skup praktičnih i očiglednih sredstava koja pomažu usvojenje neophodnih znanja i savladavanje složenih životnih veština.

Materijal se koristi dok se ne uvidi da je zadata veština savladana. Didaktička sredstva se prilagođavaju realnim potrebama i mogućnostima osobe koja ih koristi. Zbog toga je neophodno da stučnjaci i asistenti budu edukovani za koripćenje i kreiranje didaktičkog materijala.

Cilj izrade i upotrebe didaktičkog materijala je omogućavanje osobama sa smetnjama u razvoju da na lak, interesantan i zanimljiv način savladaju svakodnevne životne veštine. Upotrebom ovako osmišljenog materijala oni stiču samopouzdanje, osećanje odgovornosti i važnosti u kolektivu.

 

Didakticki materijal 1 Didakticki materijal 3

Didaktički materijal koji smo do sada izrađivali: 

  •  Tabla - očigledno sredstvo čija je svrha da osobama sa smetnjama u razvoju pomogne pri organizaciji dnevnih aktivnosti i da ih podseti na njihovu realizaciju toga dana. U jednom domaćinstvu postavlja se onoliko tabli koliko ima članova. 
  •  Magnetne sličice– predstavljaju očigledno sredstvo čiji je cilj da osobama sa smetnjama u razvoju na jasan način dočara aktivnosti koje obavljaju u svakodnevnom životu. Jedan set sadrži 50 magnetnih sličica različitih aktivnosti koji se prilagođava individualnim potrebama. Sličice su gumirane, tako da se osoba koja ih koristi ne može povrediti, i sadrže magnet kako bi se lako lepile na površinu table. Ispod slike postoji tekstualni naziv aktivnosti za osobe koje znaju da čitaju. 
  •  Podmetač - očigledno sredstvo koje osobi sa smetnjama u mentalnom razviju pomaže da prihvati shemu pravilnog serviranja stola. Svaka zajednica treba da poseduje najmanje onoliko podmetača koliko ta zajednica poseduje članova. Podmetač se stavlja prilikom svakog serviranja obroka. Podmetač se upotrebljava sve dok učesnik ne usvoji shemu pravilnog serviranja stola. 
  •  Kuvar - očigledno sredstvo koje ima za cilj da pomogne osobi sa smetnjama u mentalnom razvoju prilikom samostalne pripreme jednostavnijih obroka za sebe i grupu sa kojom živi. Jedan kuvar sadrži set jela za kompletan obrok. Kuvar je ilustrovan tako da i oni koji ne znaju da čitaju mogu da se snađu bez većih poteškoća. 
  •  Telefon - prilagođen je osobama sa smetnjama u razvoju, a ima za cilj da im omogući lakšu komunikaciju i ako oni ne mogu da zapamte brojeve ili i ne znaju da ih prepoznaju na tastaturi. 
  •  Sličice za snalaženje u prostoru - očigledno sredstvo koje ima za cilj da pomogne osobama sa smetnjama u razvoju prilikom snalaženja u prostoru u kome žive. One pomažu članovima jedne zajednice da stvaraju naviku da stvari posle upotrebe vrate na svoje mesto. Tako će svi članovi zajednice u svakom trenutku znati šta im se gde nalazi. Koriste se samo kada ima potrebe za tim. 

Stručnjaci naše organizacije za potrebe predstavnika socijalnih usluga ili  staratelja osoba sa smetnjama u razvoju osmišljavaju didaktički materijal koji rešava različite, za osobe sa smetnjama u razvoju, nerešive situacije.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs