CV

Pravni status organizacije: NVO
Adresa: Cara Nikolaja II 61a, 11000 Beograd
Broj telefona/faks: 011/ 3349 623; 064 118 4755 ;
E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Humanitarna organizacija „Dečje srce“ pomaže osobama sa smetnjama u razvoju kroz sprovođenje integrativnih, psihosocijalnih i edukativnih programa. Edukacijama, akreditovanim programima, mentorisanjem i supervizijom uticali smo na socijalne promene u republici Srbiji i poboljšanje kvaliteta života i rada sa osobama sa smetnjama u razvoju. „Dečje srce“ je osnovano 9. marta, 2001. kao nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija, registrovana od strane Saveznog Ministarstva pravde.
Misija organizacije: je pružanje profesionalne podrške osobama sa smetnjama u razvoju, njihovim porodicama i stručnjacima na teritoriji Srbije.
Vizija organizacije: je eliminisanje predrasuda i integracija osoba sa smetnjama u razvoju u društvo.
Timovi organizacije:
U okviru organizacije trenutno je stalno angažovano 18 osoba, 23 volontera i 316 ličnih pratilaca. Postoje različiti timovi u okviru funkcionisanja organizacije koji se bave:
- aktivnostima sa decom, mladim i odraslim sa smetnjama u razvoju
- uključivanjem dece i osoba sa smetnjama u razvoju u aktivnosti lokalne zajednice,
- realizacijom programa „Škola života“
- realizacijom programa „Škola životnih veština“
- realizacijom usluge „Lični pratilac deteta“
- kreiranjem inovativnih programa, edukacija, usluga, priručnika itd.
- obukom članova/volontera
- medijima
- lokalnim donatorima
- domaćim i stranim fondacijama

POSTIGNUTI REZULTATI I STRUČNI KAPACITETI ORGANIZACIJE:

- Licencirali uslugu „Lični pratilac deteta“ od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Akreditovali 6 programa obuke od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu: 1) „Škola životnih veština“, 2) „ Program osnovne obuke za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju“, 3) „Obuka stručnjaka za primenu konkretnih postupaka u cilju poboljšanja funkcionalnosti osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju“, 4) „Obuka ličnih pratilaca za adekvatno pružanje podrške osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju“, 5) Obuka hranitelja za specijalizovano i urgentno hraniteljstvo za odrasle osobe sa smetnjama u mentalnom i/ili intelektualnom funkcionisanju – Specijalizovano hraniteljstvo kao put do socijalne inkluzije“ , 6) Obuka stručnjaka za jačanje kompetencija roditeljskih i hraniteljskih porodica koje brinu o osobama sa smetnjama u razvoju – Moje pravo na porodicu“
- Realizacija usluge „Lični pratilac deteta“ u Beogradu koja je podržana od strane Grdske uprave grada Beograda, Sekretaraijata za socijalnu zaštitu. Uslugom je trenutno obuhvaćeno 310 porodica koje za svog člana imaju dete sa smetnjama u razvoju i zaposleno 310 ličnih pratilaca.
- Realizacija usluge „Lični pratilac deteta“ u Opštini Bač-u, Vojvodina. Uslugom je trenutno obuhvaćeno 6 porodica koje za svog člana imaju dete sa smetnjama u razvoju i zaposleno 6 ličnih pratilaca.
- Realizacija usluge Pratilac u prevozu koja je finansriana od strane beogradskih opstina Savski venac, Rakovica i Zvezdara. Ovom uslugom obuhvaceno je 162 dece sa pomenutih opstina Grada Beograda.
- U proceduri je licenciranje sledećih usluga: “Pomoć u kući”, “Personalna asistencija”, “Stanovanje uz podršku”, “Predah zaštita”, “Dnevni boravak”
- Organizovano 42 edukacija za članove/volontere zainteresovane za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju u okviru kojih je prošlo ukupno 742 volontera različitih profila (srednjoškolci, studenti defektologije, psihologije, socijalnog rada, filozofskog, pedagoškog...) Edukacija podrazumeva teorijski i praktični deo koji se realizovao u institucijama, dnevnim boravcima, porodicama koje imaju člana sa smetnjama u razvoju i svim propratnim aktivnostima organizacije
-  69 sedmodnevne „Škole života“ na različitim lokacijama u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. „Škola života“ predstavlja inovativni program u socijalnoj zaštiti kojim se deca i osobe sa smetnjama u razvoju uključuju u društvo, socijalizuju i osamostaljuju.
- 15 sedmodnevnih „Škola životnih veština“ na različitim lokacijama u Srbiji. Program „Škola životnih veština“ je akreditovan od strane MINRZS i podrazumeva inovativni program pripreme dece i osoba sa smetnjama u razvoju za život u najmanje restriktivnom okruženju kroz učenje osnovnih životnih veština.
- 9 sedmodnevnih programa na različitim lokacijama u Srbiji tokom kojih je promovisana socijalna inkluzija i u koje su bila uključena deca iz redovnih osnovnih škola i deca i osobe sa smetnjama u razvoju.
- 745 jednodnevne aktivnosti poput odlaska u bioskop, pozorište, na izlet, bazen, koncerte...koje imaju za cilj izlazak osoba sa smetnjama u razvoju iz kućnih ili institucionalnih azila i njihovo uključivanje u društvene i kulturne aktivnosti sredine u kojoj žive.
- Aktivno sarađujemo sa 8 institucija za trajni smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju sa teritorije Srbije („Kuline“- Niš, „Male pčelice“ - Kragujevac, „Dr. Nikola Šumenković“ – Stamnica, „Srce u Jabuci“ Jabuka, „Sremčica“'-Beograd...)
- Kreirali smo program obuke za radnike ustanova socijalne zaštite i edukovali 330 radnika iz institucija za smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju za sprovođenje programa procene i pripreme korisnika za život u najmanje restriktivnom okruženju i razvoj novih socijalnih usluga
- 960 sati trenerskog rada odnosno edukacija zaposlenih u institucijama „Srce u Jabuci“ Jabuka, „Dr Nikola Šumenković“ Stamnica, „Male pčelice“ Kragujevac i „Gvozden Jovančićević“ Veliki Popovac,... za rad na programu „Škola životnih veština“.
- Proveli smo 5500 sati mentorišući odnosno baveći se monitoringom zaposlenog osoblja u ustanovama socijalne zaštite za sprovođenje programa procene i pripreme korisnika za život u najmanje restriktivnom okruženju
- Struktuisali smo i napravili plan i program rada 8 dnevnih boravaka u Srbiji (dnevni boravak iz Šida, Paraćina, Bele Palanke, Odžaka, Stare Pazove, Čajetine, Užica, Vladičinog Hana.) Trenutno smo u procesu pravljenja mreže 16 dnevnih boravaka u Srbiji kako bi se obezbedila lakša razmena informacija među dnevnim boravicma,opštinama, roditeljima, svim zainteresovanim osobama i ojačala socijalna usluga Dnevni boravak.
- Edukovali smo 52 radnika iz 9 dnevnih boravaka za sprovođenje programa procene i pripreme osoba sa smetnjama u razvoju za život u najmanje restriktivnom okruženju
- Proveli smo 3200 sati tokom mentorisanja odnosno monitoringa radnika u 9 dnevnih boravaka za osobe sa smetnjama u razvoju za sprovođenje programa procene i pripreme korisnika za život u najmanje restriktivnom okruženju
- Nakon naše edukacije predstavnika Opština 6 od 8 dnevnih boravaka je Opština prihvatila da finansira u budućnosti.
- Kreirali smo instrument za funkcionalnu procenu osoba sa smetnjama u razvoju. Ovim upitnikom tj „Skalom procene opšte funkcionalnosti korisnika“ se dobija širok dijapazon podataka iz oblasti samostalnosti, adaptibilnosti i grupne dinamike.
- Obrađivali smo i analizirali dobijene podatke za 1125 korisnika sa smetnjama u razvoju iz institucija i 195 osoba sa smetnjama u razvoju koja žive u svojim porodicama, iz kompleksog upitnika „Skala procene opšte funkcionalnosti korisnika“, a na osnovu nje utvrđivali potrebe i prioritete kod korisnika i kreirali individualne planove tretmana za njih. Individualni planovi se trenutno sprovode u institucijama gde ove osobe žive, u dnevnim boravcima i njihovim matičnim kućama.
- 2246 dece i osoba sa smetnjama u razvoju sa teritorije Srbije je do sada obuhvaćeno našim različitim programima i aktivnostima
- 741 roditelja osoba sa smetnjama u razvoju je obuhvaćeno savetodavnim radom i posebno osmišljenim edukacijama „Zalaganje za integraciju u društvenu zajednicu i druge sisteme reforme“, a sve u cilju pružanja podrške i poboljšanja kvaliteta života svoje dece
- Pokrenuli smo prvi dnevni boravak 2002. godine u kome aktivno participiraju roditelji u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju sa Opštine Zvezdara, što je prvi dnevni boravak u Srbiji koji nije pokrenut od strane državnih organa. Osmislili smo plan i program rada ovog dnevnog boravka i obučili osoblje za rad.
- Kreirali smo didaktički materijal koji olakšava osobama sa smetnjama u razvoju svakodnevno funkcionisanje i usvajanje životnih veština. Kreirali smo kuvare u slikama, podmetače za postavljanje obroka, magnetne table sa sličicama za lakšu organizaciju aktivnosti.
- Centar za porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja i organizacija Save the children su nas angažovali na programima razvoja hraniteljstva u Srbiji.
- Ministarstvo rada i socijalne politike nas je angažovalo na projektu „Informisanje je put do dostupne usluge“. Cilj projekta je uspostavljanje dostupnosti socijalnih usluga akterima u zajednici.
- Edukovali smo radnike centara za socijalni rad iz tri grada: Aleksinca, Paraćina i Novog Sada za razvoj novih socijalnih usluga i praćenje postojećih.
- Autori smo akreditacija planova tretmana za rad sa osobama sa smetnjama u razvoju koji će se primenjivati u ustanovama socijalne zaštite, a sve u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu
- Ostvarili smo dobru saradnju sa fakultetima tako da se udruženo bavimo rešavanjem problema koje imaju osobe sa smetnjama u razvoju i kreiranjem nove socijalne politike.
- Osmislili smo i realizovali brojne medijske kampanje za razbijanje predrasuda o osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju u saradnji sa različitim medijskim kućama. Trenutno je aktuelna kampanja «Svi smo u razvoju». Reklama se emituje na nekoliko nacionalnih tv kanala.
- Napisali smo sinopsis za dva dokumentarna filma u saradnji sa B92 snimili dva filma koji su učestvovali na Festivalima dokumentarnih filmova kod nas i u Evropi o problemima i mogućim rešenjima u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju
- Razvili smo sistem saradnje sa privatnim i društvenim firmama iz lokalnog sektora i do sada sa njih 2486 ostvarili partnerstvo na različitim akcijama.
- Učestvovali smo na mnogobrojnim konferencijama, treninzima, okruglim stolovima , organizovanim od strane drugih organizacija
- Autori smo jedinstvene kompjuterske baze podataka ISEEDORA (informacioni sistem elektronske evidencije dece ometene u razvoju) koju smo kreirali uz podršku BPM-a odnosno beogradske poslovne mreže
- Imamo višegodišnje iskustvo sa organizacijama iz inostranstva: sarađivali smo 4 godine sa organizacijom „People in need“ iz Češke sa kojima smo pokrenuli socijalnu uslugu zaštićenog stanovanja u instituciji „Dr. Nikola Šumenković“ i „Srce u Jabuci“ i 2 godine sa orgnizacijama „Savez Srpske omladine“ i „FUB“ iz Švedske. Organizacija „People in need“ je angažovala nas i MINRZS na pokretanju socijalnih promena u Srbiji.
- Struktuisali smo, kreirali i pokrenuli prvi informativni centar „Na dobrom putu“ u Srbiji u sardnji sa češkom organizacijom „People in Need“
- Patrik Donlan, savetnik i međunarodni ekspert na polju socijalnih usluga iz Engleske iz OPM-a (Oxford policy menagement) je tražio dozvolu da modifikuje naš program „Škola životnih veština“ i instrument procene „Skala procene opšte funkcionalnosti korisnika“ kako bi počeli da se primenjuju u socijalni sistem u Engleskoj.
- Imamo dugogodišnju dobru saradnju sa ministarstvima, gradskim sekretarijatima i ambasadama na polju pružanja socijalnih usluga.
- Organizovali smo i sproveli edukativne seminare za predstavnike 25 Udruženja roditelja za saradnju sa lokalnim samoupravama, društvenim i prvatnim biznis sektorom
- Struktuisali smo i pokretanuli socijalnu uslugu „Pomoć roditeljstvu“, koja je u našoj zemlji u razvoju .

Aktivno sarađivali sa UNICEF-om Srbija na sledećem:
- Republički zavod za socijalnu zaštitu i UNICEF su nas angažovali u okviru projekta transformacije institucija za decu bez roditeljskog staranja. «Program osnovne obuke za rad sa osobama sa smetnjama u razvoju» prošlo je 96 stručnjaka iz domova za decu bez roditeljskog staranja iz 12 institucija u Srbiji («Duško Radović» Niš, Dom «Jovan Jovanović Zmaj»Beograd, Dečje selo Sremska Kamenica, «Petar Radovanović» Užice, «Moša Pijade» Beograd...)
- Od strane UNICEF-a smo angažovani na projektu „ Jačanje kapaciteta ključnih aktera deiinstitucionalizacije i socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju iz Jugoistočne Srbije“. Projekat se realizovao u okviru projekta „Podrška porodicama dece sa smetnjama u razvoju“ koji je sprovodio UNICEF Srbija u partnerstvu sa Ministrastvom rada i socijalne politike Republike Srbije, a koji finansirala Vlada Republike Italije.
- Projekat „Podrška deinstitucionalizaciji dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju iz ustanove za rezidencijalni smeštaj u Kulini “ smo implementirali u okviru krovnog projekta "Podrška deinstitucionalizaciji dece, posebno dece sa smetnjama u razvoju, jačanje kontinuuma servisa na lokalnom i nacionalnom nivou koji je sprovodila kancelarija UNICEF-a u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, a finansirala Vlada Republike Italije.
Cilj projekta je stvaranje uslova za deinstitucionalizaciju dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju, smeštene u dom za rezidencijalni smeštaj dece u Kulini, odnosno za obezbeđenje kontinuiteta podrške u lokalnoj zajednici.
- Projekat „Podrška deinstitucionalizaciji dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju iz ustanove za rezidencijalni smeštaj u Kulini - pokretanje socijalne usluge Male domske zajednice“ - Nastavak projekat se sprovodi u sklopu krovnog projekta: "Podrška deinstitucionalizaciji dece, posebno dece sa smetnjama u razvoju, jačanje kontinuuma servisa na lokalnom i nacionalnom nivou" koji je sprovodila kancelarija UNICEF-a u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, a finansirala Vlada Republike Italije . Cilj projekta - podrška daljem procesu deinstitucionalizacije dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju u ustanovi za rezidencijalni smeštaj odraslih u Kulini, odnosno procesu zatvaranja dečjeg odeljenja u ovoj ustanovi, kroz obezbeđivanje adekvatne individualizovane i kontinuirane podrške u lokalnoj zajednici.
- Uradili smo procenu 146 dece sa smetnjama u razvoju i razvili strategiju njihovog izlaska iz „Doma za smeštaj odraslih lica Kulina“
- Tokom 6 meseci sprovodili smo pripremu 21 deteta za prelazak u hraniteljske porodice. Tokom navedenog perioda deca su kroz improvizovane životne situacije a u zaštićenim uslovima obučavana veštinama potrebnim za svakodnevno funkcionisanje.
- Pomogli smo razvoj socijalne usluge Mala domska zajednica, za decu sa smetnjama u razvoju u okviru čega smo:
- Edukovali zaposlene u domovima za smeštaj dece bez roditeljskog staranja za rad sa decom sa smetnjama u mentalnom razvoju
- Izvršili adaptaciju prostora u pet domova za smeštaj dece bez roditeljskog staranja za potrebe dece sa smetnjama u mentalnom razvoju
- Formirali dokumentaciju za praćenje korisnika koju zaposleni u Malim domskim zajednicama koriste u radu sa svojim korisnicima
- Prilikom prelaska dece iz rezidencijalnih ustanova u Male domske zajednice pružali podršku u procesu adaptacije dece
- Kreirali praktične savete za rad sa decom iz kojih je potom prozašao novi akreditovani program kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu pod nazivom „Primena konkretnih postupaka u cilju poboljšanja funkcionalnosti osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju“

Realizovane aktivnosti u Crnoj Gori:
- Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UNICEF Crne Gore nas je angažovao 2014 godine -naziv programa „Jačanje ključnih aktera deinstitucionalizacije u Crnoj Gori“ , priprema dece sa smetnjama u razvoju koja menjaju smeštaj. Svrha ove aktivnosti bila je pružanje podrške Ministarstvu rada i socijalnog staranja (MRSS) u obezbeđivanju pune zaštite prava dece (sa smetnjama) koja menjaju smeštaj. Ciljevi ovog zadatka bili su: 1) jačanje kapaciteta relevantnih profesionalaca u identifikovanju i pružanju podrške deci koja menjaju smeštaj u skladu sa njihovim potrebama, naročito dece sa smetnjama u razvoju, u skladu sa planovima MRSS-a koji se odnose na deinstitucionalizaciju dece i 2) pružanje praktične podrške relevantnom osoblju u institucijama / centrima za socijalni rad u cilju podrške deci sa smetnjama u razvoju koje su u skorije vreme ili će uskoro promeniti smeštaj.
- Tokom dvadeset i tri dana rada, Dečje srce je jačalo kapacitete relevantnih profesionalaca u identifikovanju i odgovoru na potrebe dece koja menjaju smeštaj u skladu sa planom deinstitucionalizacije dece Ministarstva rada i socijalnog staranja. U skladu sa tim, kreiran je plan rada koji je odobren od strane UNICEF-a.
- Održana je seminar za predstavnike centara za socijalni rad i Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore u junu 2014. godine. Cilj radionice je bio priprema predstavnika centara za socijalni rad i ministarstva rada i socijalnog staranja za praktičnu primenu međunarodnih standarda i prenošenje primera dobre prakse za pripremu i podršku deci sa smetnjama u razvoju koja menjaju smeštaj.
- U junu 2014. godine stručnjaci Dečjeg srca su pružali podršku zaposlenima u Resursnom centru Podgorica, predstavnicima centara za socijalni rad koji su zaduženi za decu koja menjaju smeštaj i predstavnicima ustanove „Komanski most“.
- Tokom juna 2014. godine sa ciljem podrške jačanja kompetencija zaposlenih u domu „Mladost“ Bijela za pružanje podrške u zbrinjavanju dece sa težim smetnjama u mentalnom i psihofizičkom razvoju pružena je podrška zaposlenima.

Projekti podržani od strane Evropske Unije:
- Projekat prekogranične saradnje „Nama je stalo“ – cilj projekta je bio da promoviše socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom i njihovih porodica kroz zajedničke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbiji.
- Realizovan projekat „Delujemo jer nam je stalo“ – Jačanje pluralizma društva prema osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Evropske Unije u okviru programa Evropskog Instrumenta za Demokratiju i Ljudska Prava (EIDHR), uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Realizacijom projekta pomogli smo inkluziju dece sa smetnjama u razvoju u redovan sistem vaspitanja i obrazovanja u tri grada u Srbiji – Jagodina, Ćuprija, Paraćin. U okviru projekta sprovedene edukacije nastavnika i stručnik saradnika u redovnim školama, roditelja dece bez smetnji u razvoju, roditelja dece sa smetnjama u razvoju, i održane radionice sa decom tipične populacije koje u svom okruženju imaju vršnjake sa smetnjama u razvoju.
- Realizovan projekat „Naš grad je naš dom“ - koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji, a realizuje hibaf international Ab, uz podrsku Ministarstva rada, zaposljavanja, borackih i socijalnih pitanja i Ministarstva zdravlja Republike Srbije okviru programa unapredjenja polozaja korisnika rezidencijalnih ustanova za osobe sa intelektualnim i mentalnim poteskcama kroz stvaranje uslova za njivoho ukljucivanje u drustvo u lokalnoj zajednici „Otvoreni zagrljaj“. U okviru ovog projekta 15 osoba sa teritorije Opštine Aleksinac deinstitucionalizovano i smešteno u hraniteljske porodice, razvijeni su vaninstitucionalni oblici zastite na teritoriji opstine Aleksinac: urgentno hraniteljstvo, specijalizovano hraniteljstvo, stanovanje uz podrsku, pomoc u kuci, predah zastita. Mapirano je 87 odraslih osoba sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom u 9 institucija rezidencijalnog tipa. Ojacana je lokalna zajednica kroz odrzane seminare i edukacije.
- Realizovan projekat „Put od institucije do samostalnog života“ – Jačanje kapaciteta kljucnih aktera transformacije institucije, deinstitucioalizacije i socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju u lokalnu zajednicu. Projekat je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji, a realizuje hibaf international Ab, uz podrsku Ministarstva rada, zaposljavanja, borackih i socijalnih pitanja i Ministarstva zdravlja Republike Srbije okviru programa unapredjenja polozaja korisnika rezidencijalnih ustanova za osobe sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama kroz stvaranje uslova za njihovo uključivanje u društvo u lokalnoj zajednici „Otvoreni zagrljaj“. Nosilac projekta je Dom za smeštaj odraslih lica Kulina a partnerska organizacija je „Dečje srce“ . Projektom je: deinstitucionalizovano 10 osoba I smesteno u hraniteljske porodice u lokalnim zajednicama sirom Srbije; razvijen pilotiran program transformacije institucije “Kulina”, procene i pripreme odraslih punoletnih lica sa smetnjama u mentalnom razvoju za izlazak u lokalnu zajednicu; Izvršena procena korisnika Doma za smeštaj odraslih lica Kulina; ojačani kapaciteti stručnih kompetencija zaposlenih u domu Kulina za proces deinstitucionalizacije; ojačani volonterski resursi u lokalnoj zajednici za pripremu odraslih punoletnih lica sa smetnjama u mentalnom razvoju za proces njihovog socijalnog uključivanja u lokalnu zajednicu; institucionalni smeštaj i kroz proces socijalne inkluzije uključuju se u zajednicu; povećani kapaciteti pružaoca socijalnih i zdravstvenih usluga u lokalnim zajednicama i formirana mreža integrisanog pristupa pružanju usluga u Srbiji; prikupljeni, sistematizovani i pravilno promovisani primeri dobre prakse dobijeni tokom realizacije projekta.
- U toku realizacija projekta „Znanjem za bolje sutra“ - podrška obrazovnom uključivanju mladih Roma. Projekat je podržan od strane EU, Delegacije EU u Srbiji u okviru programa „Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući i Rome kroz uvođenje raznovrsnih socijalnih usluga u zajednici“. Projekat traje 20 meseci, do avgusta 2017. godine.

Kancelarije: Beograd, Srbija i Podgorica, Crna Gora


Izdate knjige, priručnici, praktikumi na osnovu primera dobre prakse :

- „Ruka moja tvojoj znači da postaneš čovek jači“ – priručnik za pružanje usluge lični pratilac deteta, kreiran tokom sprovođenja usluge Lični pratilac deteta u okviru projekta „Individualna podrška detetu za nesmetano obrazovanje“
- Knjigu „Put od institucije do samostalnog života“,
- Knjigu „Škola životnih veština“
- Praktikum „Vodič kroz školu životnih veština“
- Praktikum „Strukturalizacija i institucionalizacija usluge dnevni boravak „
- Edukativnu slikovnicu „Šta treba da znaš opasnost od struje da izbegavaš“ namenjene deci sa smettnjama u mentalnom razvoju i deci predškolskog uzrasta urađeno u saradnji sa Elektro Privredom Srbije
- Knjigu „Kuvar za osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju“
- Priručnik „ Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva“ – priručnik posvećen podršci osoba sa invaliditetom
- Priručnik „Sa srcem na dlanu“ – podrška roditeljima dece sa smetnjama u mentalnom razvoju
- Priručnik „Oči u oči“ – priručnik za nastavnike
- Priručnik „Svet očima ljubavi“ – priručnik za roditelje dece opšte populacije
- Priručnik „Dajem carstvo za naše drugarstvo“ – priručnik za senzibilizaciju drugara dece sa smetnjama u razvoju iz redovnih škola
- Priručnik „Smernice za rad sa decom sa smetnjama u mentalnom razvoju“ – priručnik za volontere
- Hranitelji ljudi velikog srca - Jačanje kapaciteta hranitelja za zbrinjavanje osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim invaliditetom
- Naš grad je naš dom – informator o dostupinim servisima unutar društvene zajednice opštine Aleksinac
- Koraci puni nade – Rezidencijalne institucije za smeštaj osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim invaliditetom
- Lepa reč je dobar lek- Pružaoci medicinskih usluga u procesu socijalne usluge
- Moj grad je moja odgovornost - jačanje kapaciteta volontera za rad sa porodicama sa osobama sa mentalnim i/ili i ntelektualnim invaliditetom
- Struktuisanje socijalnih usluga

Saradnik u pisanju stručnih studija u okviru projekta „Put od institucije do samostalnog života“, 2015. god.:
- „Idem tamo gde pripada“ – informator: Model za sve
- „Nismo jednaki budimo ravnopravni“ – jačanje kapaciteta pružaoca socijalnih usluga za pripremu osoba sa mentalnim i/ili intelektualnim invaliditetom za samostalni život
- „Kad zidovi postanu tesni“ – deinstitucionalizacija i transformacija rezidencijalnih ustanova


Od svog osnivanja do danas, Humanitarna organizacija „Dečje srce“ ostvarila je partnerstvo: Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo prosvete i nauke, Republički zavodom za socijalnu politiku, UNICEF, Fondom za socijalne inovacije, institucijama za smeštaj osobama sa smetnjama u razvoju, institucijama za decu bez roditeljskog staranja, Centrima za socijalni rad, Dnevnim boravcima i Centrima za porodični smeštaj dece i omladine, Opštinama , medijskim kućama, domaćim i stranim organizacijama itd. Uticali smo na socijalne promene u Republici Srbiji kroz:
- pripremu za proces transformacije i deinstitucionalizacije institucija za smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju
- pripremu za proces transformacije institucija za smeštaj dece bez roditeljskog staranja
- priprema dece sa smetnjama u razvoju za prelazak u hraniteljske porodice (specijalizovano hraniteljstvo)
- pripremu dece i osoba sa smetnjama u razvoju za izlazak u lokalnu zajednicu
- razvili smo sistem procene napretka dece i osoba sa smetnjama u razvoju
- uveli u institucionalnu dokumentaciju individualne planove i planove tretmana ranjivih grupa
- pokretali programe socijalne inkluzije dece i osoba sa smetnjama u razvoju
- sprovodili edukacije svih aktera u socijalnoj zaštiti
- struktuisali nove socijalne usluge
- razvijali partnerstva na lokalnom nivou između pružaoca socijalnih usluga i Opština
- uticali na podizanje svesti lokalne zajednice o potrebama i mogućnostima osoba sa smetnjama u razvoju
- kreirali jedinstvenu komjutersku bazu podataka za decu bez roditeljskog staranja koja odlaze u hraniteljske porodice koja će se koristiti na Nacionalnom nivou.
- edukovali volontere i osoblje iz institucija za programe pripreme osoba sa smetnjama u razvoju za izlazak iz institucija
- edukovali roditelje i staratelje da budu partneri u procesu pripreme dece sa smetnjama u razvoju za usvajanje životnih veština