Sastanak projektnog tima 20. 2. 2014.

Sastanak tima projekta „Delujemo jer nam je stalo“ – Jačanje pluralizma društva prema osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama održan je u prostorijama Udruženja „MNRO“ u Jagodini 20. februara 2014. godine. Ciljevi održanog sastanka bili su razmena dosadašnjih utisaka realizacije projekta, saradnje partnera na projektu, kao i kreiranje plana pripreme i realizacije završne manifestacije „Igre bez granica“.

U toku sastanka, partneri su izneli svoja iskustva tokom implementacije projekta, kao i viđenje zajedničke saradnje. Nakon toga se razgovaralo o završnoj manifestaciji „Igre bez granica“. Obzirom da je sastanku prethodilo kreiranje strategije, kao i sinopsisa igara, na sastanku su dogovorene pojedinosti i podeljene uloge među partnerima kako bi se zajednički došlo do cilja.

Sastanak je obeležila izuzetno pozitivna i radna atmosfera, nakon čega se došlo do mnogo novih ideja koje se tiču organizacije igara i svim partnerima je pojašnjena njihova uloga, kao i sam koncept igara.